شهر دوستدار سالمند

دیدار نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با استاندار اصفهان

دکتر لیلا جودان در دیدار با دکتر مهرعلیزاده در خصوص برنامه های این صندوق در راستای ایجاد شهر دوستدار سالمند گفتگو نمود و استاندار اصفهان نیز حمایت خود را در این خصوص اعلام کرد.

دکتر لیلا جودان در دیدار با دکتر مهرعلیزاده در خصوص برنامه های این صندوق در راستای ایجاد شهر دوستدار سالمند گفتگو نمود و استاندار اصفهان نیز حمایت خود را در این خصوص اعلام کرد.

دکتر محسن مهرعلیزاده در دیدار دکتر لیلا جودان، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با ایشان که با حضور دستیار ویژه استاندار برگزار شد؛ با اشاره به برنامه های این صندوق در راستای ایجاد شهر دوستدار سالمند، آمادگی استانداری اصفهان را در راستای تحقق این برنامه ها اعلام نمود.

دکتر لیلا جودان نیز در این دیدار اظهارداشت: این مجموعه برنامه ای کشوری را با دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ آغاز کرده است که یکی از اهداف آن ارتقای ظرفیت های فنی در حوزه ی سالمندی به منظور تولید داده های علمی، برنامه ریزی و سیاستگذاری در این بخش است.

لیلا جودان با اشاره به اینکه این فعالیت ها با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی در حال انجام است، افزود: از طریق سازمان بهزیستی این امکان فراهم شده است که با شهرداری ها و ادارات کل بهزیستی در استان ها ارتباط داشته باشیم.

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران اظهار امیدواری نمود که با حمایت مدیریت استان در جهت پیشبرد برنامه ها ی شهر دوستدار سالمند فعالیت های خوبی صورت گیرد.

مدیر کل بهزیستی استان نیز در این دیدار با اشاره به همکاری بسیار خوب مدیریت استان و شهرداری اصفهان در راستای اجرای این برنامه ها، اظهارداشت: در اصفهان شورای سالمندی بهتر از سایر استان ها فعالیت نموده است که ناشی از حضور فعال استاندار در جلسات این شورا می باشد.
وی خاطر نشان کرد: ساختار تعریف شده در شهرداری اصفهان و حمایت های مدیریت استان کمک می کند که سریعتر به شهر دوستدار سالمند دست یابیم.

گفتنی است صندوق جمعیت ملل متحد از سال ۱۹۶۹ تأسیس شده است، بزرگترین منبع ذخیره مالی بین المللی برای برنامه های جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت است. این صندوق با دولتها و سازمانهای غیردولتی بسیاری در بیش از ۱۴۰ کشور جهان همکاری دارد. در حال حاضر ریاست آن بر عهده دکتر باباتونده اوسو تیمهین است. اهداف این آژانس در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و به شرح زیر می باشند: دسترسی همگانی به بهداشت باروری، کاهش مرگ و میر مادران، تسریع پیشرفت، برنامه عملیاتی کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و اهداف توسعه هزاره.

صندوق جمعیت ملل متحد بیش از ۳۰ سال است که فعالیت خود را در جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده و هم اکنون در چارچوب برنامه پنجم توسعه کشوری و همگام با برنامه پنجم توسعه ملی فعالیت می کند. اولویت بندی تمامی فعالیت ها با همکاری شرکای اجرایی و با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و سند مالکیت کشوری تعیین می کردن در ایران صندوق جمعیت ملل متحد با شرکای دولتی خود همکاری می کند تا با تحلیل داده های جمعیتی خود را برای رویارویی با چالش های پیش رو و استفاده از فرصت های آماده سازند.

منبع: استانداری استان اصفهان