به همت شورای شهر مهریز

یزد/ بازدید فرماندار مهریز، اعضای شورای شهر از مراکز سالمندان شهرستان مهریز

به مناسبت هفته سالمند و به همت شورای شهر مهریز مدیر کل امور اجتماعی استانداری ،فرماندار مهریز ،اعضای شورای شهر از مراکز سالمندان شهرستان مهریز بازدید کردند.

به مناسبت هفته سالمند و به همت شورای شهر مهریز مدیر کل امور اجتماعی استانداری ،فرماندار مهریز ،اعضای شورای شهر از مراکز سالمندان شهرستان مهریز بازدید کردند.

در این بازدید که به مناسبت هفته سالمند و به همت شورای شهر مهریز برنامه ریزی شده بود از سه مرکز روزانه سالمندان شهرستان بازدید و بازدید کنندگان در جریان خدمات مراکز روزانه سالمندان شهرستان مهریز قرار گرفتنند.

همچنین مدیر کل امور اجتماعی استانداری یزد ،فرماندار و… در این بازدید از نمایشگاه محصولات هنری سالمندان و برنامه غذای سالم که درجنب برنامه بازدید مراکز هماهنگ شده بود دیدار نمودند.

خانم دکتر خامسی ضمن گرامیداشت هفته سالمند، وجود مراکز روزانه سالمندی را باعث نشاط سالمندان و ارائه مطلوب تر و کارشناسی تر خدمات توانپزشکی ،روانی و… به سالمندان عزیز استان عنوان نمود.

رستگاری فرماندار شهرستان مهریز نیز در این بازدید با توجه به درصد جمعیت سالمند شهرستان ،توسعه مراکز توانبخشی را خواستار و از خیرین ارجمند که در این حوزه فعالیت می کنند و اداره بهزیستی که زمینه حضور این عزیزان را فراهم نموده به صورت ویژه تشکر نمود.

خانم دهقانیزاده نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان مهریز هم در این بازدید از حضور میهمانان به ویژه مدیرر کل امور اجتماعی استانداری ،فرماندار و…. تشکر و بهزیستی شهرستان را یکی از ادارات توانمند عنوان کرد که فعالیتهای اجتماعی آن پیوسته در حال گسترش می باشد.

منبع: اداره بهزیستی شهرستان مهریز