افسر افشار نادری، جامعه شناس

هشدار جدی به جمعیت سالمندی ایران

یک جامعه شناس گفت: متاسفانه کشور دارد به سمت و سوی جمعیت سالمند پیش می رود که عمده ترین دلایل این موضوع اوضاع نامطلوب اقتصادی، کاهش ازدواج و فرزندآوری هستند.

یک جامعه شناس گفت: متاسفانه کشور دارد به سمت و سوی جمعیت سالمند پیش می رود که عمده ترین دلایل این موضوع اوضاع نامطلوب اقتصادی، کاهش ازدواج و فرزندآوری هستند.

زمان به سرعت باد می گذرد و کودک به نوجوانی، نوجوان به جوانی، جوان به میانسالی و میانسال نیز به سالمندی می رسد این چرخه طبعت است تا قیامت به همین شکل می چرخد.

امروزه کارشناسان و برخی افراد صاحب نظر در خصوص جمعیت سالمندی ایران در ۳۰ سال آینده هشدار می دهند . حال اینکه کشوری که اکثریت جمعیت آن را سالمندان تشکیل می دهند چه آینده ای پیش رو خواهد داشت . به نظر اولین اتفاق ، دور شدن از خلاقیت و نو آوری خواهد بود .

افسر افشار نادری، جامعه شناس از علت پیر شدن جامعه ایرانی و آنچه برای یک جامعه پیر و آینده آن می توان متصور بود چنین گفت : متاسفانه کشور دارد به سمت و سوی جمعیت سالمند پیش می رود که این موضوع بسیار نگران کننده است و عمده ترین دلایل این موضوع نیز اوضاع نامطلوب اقتصادی، کاهش ازدواج و فرزندآوری هستند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر پولی که امروز برای حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می کنیم تا ۳۰ سال آینده ارزش خود را از دست می دهد و به این دلیل که پول صندوق های بازنشستگی از طریق پرداخت حق بیمه و چرخه کاری جوانان تامین می شود، مواجه شدن با جمعیت سالمندی و کمبود جوان در جامعه، فاجعه به بار خواهد آورد.

افشار نادری ادامه داد: همچنین افرادی که به سن سالمندی می رسند باید دارای خدمات خاصی باشند در واقع علاوه بر پرداخت حقوق باید از لحاظ درمان و خدمات رفاهی نیز تامین شوند، که با توجه به چرخه اقتصاد ضعیف، به طور حتم نمی توانیم هیچکدام از این اهداف را با موفقیت به ثمر برسانیم.

این جامعه شناس در خصوص راهکارهای جلوگیری از جمعیت سالمندی افزود: می توانیم مهاجرت پذیر باشیم بطوریکه نخبگان کشورهای اروپایی و آمریکایی را مطابق با الگوهای کشور های پیشرفته جذب کنیم.

منبع: ایلنا