گزارش تصویری

گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان

مراسم گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان به مناسبت روز جهانی سالمندان به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

مراسم گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان به مناسبت روز جهانی سالمندان به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

امروز همزمان با روز جهانی سالمند؛ اول اکتبر (۹ مهر) مراسم گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان با حضورانوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، لیلا جودان رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل ، دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور