به مناسبت هفته سالمندان

کردستان/ سخنرانی امام جمعه دهگلان در نماز جمعه به مناسبت هفته سالمندان

ماموستا محمدی در بخشی از خطبه های نماز جمعه شهرستان دهگلان ضمن تبریک هفته سالمندان افزود : بزرگترین اهمیت و احترام به سالمندان رسیدگی فرزندانشان به آنان بوده و این توصیه دینی نیز در اسلام بسیار توصیه شده است.

ماموستا محمدی در بخشی از خطبه های نماز جمعه شهرستان دهگلان ضمن تبریک هفته سالمندان افزود : بزرگترین اهمیت و احترام به سالمندان رسیدگی فرزندانشان به آنان بوده و این توصیه دینی نیز در اسلام بسیار توصیه شده است.

 محمدی با بیان این مطلب که آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارند که بر توجه به سالمندان و احترام آنان تاکید دارند گفت: قرآن مبین به مسئلۀ سالمندان توجه ویژه‌ای شده و در بحث احترام به والدین کهنسال، همگان به حفظ حقوق و حدود آنان موظف شده ‏اند، ‌«و خدای تو حکم فرموده که جز او کسی را نپرستید و به پدر و مادر، نیکویی کنید و چنانچه هر دو یا یکی از آنها پیر و سالخورده شوند، کلمه‏ های مگویید که رنجیده خاطر شوند و کمترین آزار به آنان مرسانید و با ایشان به اکرام و احترام سخن گویید.»

در آیۀ مذکور، حکم نیکی به پدر و مادر، هم ردیف توحید و پرستش خداوند یگانه آورده شده است و این، نکته‌ای است تأمل‌برانگیز که اهمیت موضوع را می‌رساند.

منبع: اداره بهزیستی شهرستان دهگلان