مدیرکل بهزیستی استان قزوین

قزوین/ بیش از ۱۰۰۰ سالمندی از بهزیستی مستمری دریافت می‌کنند

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: هزار و ۲۷۱ از سالمندان استان قزوین به صورت ماهانه مبلغی حدود ۱۶۰ تا ۴۰۰ هزار تومان میانگین متناسب با تعداد عائله را از بهزیستی دریافت می‌کنند

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: هزار و ۲۷۱ از سالمندان استان قزوین به صورت ماهانه مبلغی حدود ۱۶۰ تا ۴۰۰ هزار تومان میانگین متناسب با تعداد عائله را از بهزیستی دریافت می‌کنند.

علیرضا وارثی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سالمندان نیاز به رسیدگی دارند تا در رفاه زندگانی خود را سپری کنند که هزار و ۲۷۱ از سالمندان استان قزوین به صورت ماهیانه مبلغی حدود ۱۶۰ تا ۴۰۰ هزار تومان میانگین متناسب با تعداد عائله را از بهزیستی دریافت می‌کنند و هیچ سالمندی جهت نگهداری و ارائه خدمت در نوبت نیست‌.

وی تاکید کرد: بیش از ۱۰ هزار سالمند جهت دریافت خدمات به بهزیستی قزوین مراجعه کرده‌اند با وجود اینکه ۱۰ درصد از جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین افزود: با وجود اینکه بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان توسط بهزیستی استان قزوین به صورت مستمری در راستای توانبخشی مددجویان پرداخت می‌شود اما باز هم  ۲ هزار نفر از سالمندان در استان پشت نوبت دریافت مستمری هستند.

وارثی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی تاسیس خانه‌های کوچک برای سالمندان در ۶ ماهه دو سال را از سیاست‌های خود دانسته که در این بخش برای هر سالمند ۸۰۰ هزار تومان در خانه‌های کوچک یارانه پرداخت می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: آمار مستمری بگیران در یک سال گذشته از  ۵ هزار نفر به ۱۷ هزار نفر افزایش یافته است که این آمار حاکی از افزایش بیش از ۲۹۰ درصدی پذیرش نیازمندان دریافت مستمری در این مدت زمان است.

منبع: اداره‌کل بهزیستی استان قزوین