سالمند، رفاه اجتماعی و محیط توانمندساز

بازدید دکتر سلمان نژاد و کمیته شورای ملی سالمندان از بنیاد فرزانگان استان تهران

در اولین روز از هفته سالمندان رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به همراه کمیته شورای ملی سالمندان از فعالیت های سالمندان بنیاد فرزانگان استان تهران بازدید کردند.

در اولین روز از هفته سالمندان رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به همراه کمیته شورای ملی سالمندان از فعالیت های سالمندان بنیاد فرزانگان استان تهران بازدید کردند.

همزمان با اولین روز هفته تکریم منزلت سالمندان با عنوان سالمند، رفاه اجتماعی و محیط توانمندساز، دکتر محسن سلمان نژاد رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به اتفاق دکتر لیلا جودان و دکتر کامبیز کبیری نماینده های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد- دکتر هومن محمدی، سعیده فتح قریب بیدگلی، محبوبه یوسفیان کارشناسان دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور- مهدی امیری معاون اداره سلامت معاونت فرهنگی شهرداری تهران – فرزانه بشردوست مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره بنیاد فرزانگان استان تهران و دبیر مرکزی مناطق ۲۲ گانه تهران به همراه دو میهمان خارجی از سالمندان خدمت گیرنده ی بنیاد فرزانگان بشردوست (استان تهران) واقع در سرای محله بازار بازدید بعمل آوردند.

همچنین ضمن دیدار از سالمندان توانمند بنیاد فرزانگان استان تهران، از بخش های دیگر خدمت دهنده سرای محله بازار نیز بازدید بعمل آمد.

فرزانه بشردوست مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره بنیاد فرزانگان استان تهران به معرفی فعالیت های سالمندان این بنیاد از قبیل اجرای بازی های نشاط سالمندی و جشنواره غذای سالم که توسط سالمندان عضو بنیاد برگزار شد بود پرداخت.

وی افزود: بنیاد فرزانگان استان تهران یک محیط کاملاً بهینه و دوستدار سالمند جهت توانمندسازی این عزیزان می باشد.

در ادامه اعضای دبیرخانه شورای ملی سالمندان به همراه مهمانان خود از فرهنگسرای امید (سالمند سابق) واقع در شرق تهران بازدید کرده و از نزدیک با اعضای گروه تئاتر سالمندان، گروه کر سالمندان و سالمندان هنرمند دیدار و گفتگو نمودند.

در انتها نیز خانم خسروی، مدیر فرهنگسرای امید توضیحاتی در خصوص فعالیت های انجام شده در راستای توانمندسازی سالمندان بیان نمود.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور