انوشیروان محسنی بندپی

مراسم نمادین آغازپرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست ها و راهبردهای وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی را در صندوق بازنشستگی کشوری تشریح کرد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست ها و راهبردهای وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی را در صندوق بازنشستگی کشوری تشریح کرد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست ها و راهبردهای وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی را در صندوق بازنشستگی کشوری تشریح کرد و گفت: این صندوق حمایت های اجتماعی از آحاد جامعه ای را عهده دار است که سال ها در این کشور تلاش کرده اند.

انوشیروان محسنی بندپی در همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگران صندوق بازنشستگی کشوری که در مجموعه فرهنگی ، ورزشی تلاش برگزارشد اظهارکرد : اکنون باید شرایطی برای خدمات متقابل به بازنشستگان فراهم و خدمات اجتماعی و سلامت برای این افراد تقویت شود.

وی گفت : در سنین بازنشستگی دریافت خدمات سلامت به دلیل نوع بیماری هایی که افراد سالمند به آن دچارمی شوند باید متفاوت باشد.

سرپرست وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی ادامه داد : اولین راهبرد برای بازنشستگان افزایش بسته تعهدات بیمه ای برای این اقشار است و باید شرایطی برای این افراد فراهم شود که دغدغه هزینه های سلامت را نداشته باشند.

محسنی بندپی با بیان اینکه در بودجه ۹۶ دولت در سال گذشته حمایتهای خوبی از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد صورت گرفت، گفت: در آن مقطع جهش قابل توجهی را در مستمری این افراد شاهد بودیم که در ادامه نیز در بودجه ۹۷ مستمری مددجویان دستگاه‌های حمایتی افزایش خوبی را پیدا کرد ضمن اینکه تعداد قابل توجهی از افرادی که پشت نوبت قرار داشتند به چرخه حمایتی بهزیستی و کمیته امداد وارد شدند .

وی همچنین به برنامه ریزی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای رفاه حال بیشتر هموطنان در شرایط اقتصادی فعلی گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم دولت نیز برنامه‌هایی را پیش بینی کرده است و در همین زمینه کالاهای اساسی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد خواهد کرد که از جمله این موارد می‌توان به دارو و تجهیزات توانبخشی اشاره کرد که سلامت مردم را تضمین می‌کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوشبختانه وزارت بهداشت نیز پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه کرده و مورد موافقت قرار گرفته است. دولت در راستای حفظ آرامش اقشار مختلف جامعه برنامه هایی را در بخشهای مختلف پیش بینی کرده و به مرور این برنامه‌ها اجرا خواهد شد که البته در این زمینه نیازمند مساعدت و همکاری آحاد جامعه در شرایط فعلی هستیم و دولت تلاش می‌کند کمترین فشار در این شرایط به مردم وارد شود.

وی همچنین در خصوص فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زیان آور، گفت: یکی از مهمترین راهبردهای وزارت رفاه، اصلاح نظام بنگاه‌داری و بهره برداری از بنگاه‌ها است که در این زمینه نیز برنامه‌هایی پیش بینی شده است.

محسنی بندپی دربخشی از سخنان خود درمراسم یادشده با اشاره به ارزش های دفاع مقدس گفت : باید سرمایه های اجتماعی باردیگر در جامعه تقویت شود .

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی