مدیرکل بهزیستی استان البرز

البرز / طرح توانمندسازی سالمندان در البرز اجرایی شد

اسدالله حیدری مدیرکل بهزیستی استان البرزگفت: طرح توانمندسازی سالمندان با هدف ارتقاء کیفیت زندگی این قشر دراستان به اجرا درآمد.

مدیرکل بهزیستی استان البرزگفت: طرح توانمندسازی سالمندان با هدف ارتقاء کیفیت زندگی این قشر دراستان به اجرا درآمد.


اسدالله حیدری به مناسبت هفته سالمند افزود: دراجرای این طرح خدمات عمومی از قبیل درمان، اردو، حمایت روانی و افزایش اعتماد به نفس مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تعداد مراکز شبانه روزی سالمندان ۲۴ مرکز است که یک هزار و ۲۶ سالمند درآنها نگهداری می شوند.

حیدری گفت: افزون براین مراکز ۲ سوئیت سالمندی و ۲ مرکز روزانه سالمندان با نظارت بهزیستی در استان البرز فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: همچنین دراجرای طرح ارائه انواع خدمات درمانی و تفریحی به سالمندان در درب منازل آنان ۱۰۰ سالمند از این نوع خدمات بهره مند شدند.

مدیرکل بهزیستی استان البرز خاطرنشان کرد: خدمات مراکز شبانه روزی سالمندان این نهاد حمایتی شامل توان پزشکی، درمانی، فرهنگی و نگهداری، خدمات مراکز روزانه نیزدرمانی، آموزشی و فرهنگی است. تعداد کل سالمندان البرز ۳۴۱ هزار و ۷۷۵ نفر است.

سوم تا نهم مهرماه هفته سالمند نامگذاری شده است.

منبع: بهزیستی استان البرز