مراکز بهزیستی استان اصفهان

اصفهان/ از هر ۱۰۰ اصفهانی ۱۱ نفر سالمند است

دکتر محمد سعید محمدی معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان از هر ۱۰۰ نفر ۱۱ نفر در گروه سالمندان قرار دارند.

دکتر محمد سعید محمدی معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان از هر ۱۰۰ نفر ۱۱ نفر در گروه سالمندان قرار دارند.

محمد سعید محمدی با بیان اینکه سالمندی فرایند جاری و غیر قابل متوقف است، اظهار کرد: با مراقبت‌های صحیح، ساده و به موقع می‌توان دوران سالمندی توام با سلامتی داشت.

وی افزود: مراکز بهزیستی استان اصفهان برنامه‌هایی را برای مراقبت از سالمندان دنبال می‌کند و امسال برای اولین بار در استان اصفهان طرح “آگاه سازی و پیشگیری از معلولیت‌های دوران  سالمندی”  در شهرهای  اصفهان، شاهین شهر و گز و برخوار برای هفت هزار نفر اجرا می‌شود.

سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه ‌طرح “آگاه‌سازی و پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی” برای  گروه‌های سنی ماقبل از سالمندی بین ۴۵  تا ۶۵ سال و بعد سالمندی بین ۶۵ تا ۸۵  سال است، ادامه داد: این طرح با هدف ارتقا دانش، تغییر نگرش و تغییر  رفتار در این گروه‌های سنی است. موضوعات آموزشی برای این افراد در پنج جلسه نیم ساعت  ارایه و کلاس‌ها رایگان است. جمعیت کلاس‌ها برای سنین ۴۵ تا ۶۵ سال ۱۵ تا ۲۵ نفر و جمعیت کلاس‌ها برای سنین  ۶۵ تا ۸۵ سال ۱۰ تا ۱۵ نفر است.

وی با بیان اینکه  طرح “آگاه‌سازی و پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی”  شش محور آموزشی دارد، افزود: این آموزش‌ها برای پیشگیری از سکته‌مغزی، بیمارهای قلبی وعروقی، آرترو، دیابت، سقوط از ارتفاع و  استئوتروز است.

محمدی با بیان اینکه اطلاع رسانی شرکت در این کلاس‌ها از طریق مراکز بهزیستی صورت می گیرد، افزود:  این کلاس‌ها در خانه‌ها بهداشت، مراکز روزانه وشبانه روزی سالمندان بهزیستی و مراکز کمیته‌ امداد استان اصفهان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کسانی که در طرح “آگاه سازی و پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی”آموزش می‌دهند باید دارای مدرک تحصیل حداقل کارشناسی در رشته‌های پیراپزشکی و یا فارغ التحصیل رشته‌های پزشکی مرتبط با محتوای دوره‌های آموزشی باشند، ادامه داد: برای افراد دوره‌های آموزشی در دانشگاه تربیت مدرس تحت نظارت سازمان بهزیستی  برگزار و از میان آنها افراد واجد شرایط انتخاب شده‌اند.

سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در کشورهایی که نسبت سالمندان مساوی یا بیشتر از هفت درصد کل جمعیت باشد از نظر جمعیتی سالخورده تلقی می‌شوند و در  ایران  نسبت سالمندان  به کل جمعیت از ده درصد بیشتر است، اضافه کرد: در استان اصفهان نیز جمعیت سالمندان نسبت به جمعیت کل استان اصفهان برابر با ۱۰.۶۴ درصد است و ازهر صد نفر استان اصفهان  حدود ۱۱ نفر در گروه سالمندان قرار دارند.

منبع: بهزیستی استان اصفهان