در دفتر شورای ملی سالمندان

هماهنگی همایش یکم آبان با صندوق جمعیت سازمان ملل و موسسه helpage

در اولین روز از هفته سالمندان رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان جلسه هماهنگی همایش یکم آبان با صندوق جمعیت سازمان ملل و موسسه helpage را در دفتر این دبیرخانه برگزار کرد.

در اولین روز از هفته سالمندان رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان جلسه هماهنگی همایش یکم آبان با صندوق جمعیت سازمان ملل و موسسه helpage را در دفتر این دبیرخانه برگزار کرد.

در این جلسه دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، جناب آقای شاهین امینی سرپرست امور پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور، نماینده دفتر منطقه آسیا اقیانوسیه سازمان جهانی کمک‌رسان سالمند و دفتر صندوق جمعیت ملل متحد جمهوری اسلامی ایران
حضور داشتند.

لازم به یادآوری است: طبق تفاهمنامه فی‌ما بین سازمان بهزیستی کشور، دفتر منطقه آسیا اقیانوسیه سازمان جهانی کمک‌رسان سالمند و دفتر صندوق جمعیت ملل متحد جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری موفق اجلاس منطقه‌ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست‌گذاری ۲۰۱۷ در تبریز، کنفرانس منطقه‌ای دو سالانه شبکه Help Age در جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور