مدیرکل بهزیستی استان زنجان:

زنجان/ باید در بخش حقوق سالمندان قدم های موثری برداریم

مدیرکل بهزیستی استان زنجان بر رعایت حقوق شهروندی سالمندان در جامعه تأکید کرد و گفت: باید در بخش حقوق سالمندان قدم های موثری برداریم.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان بر رعایت حقوق شهروندی سالمندان در جامعه تأکید کرد و گفت: باید در بخش حقوق سالمندان قدم های موثری برداریم.

 

محمد محمدی قیداری ظهر دوشنبه در دومین جلسه دبیرخانه شورای سالمندی، افزود: ۹ مهرماه سالروز جهانی سالمندان نام‌گذاری شده و در این راستا این روز فرصت خوبی برای تکریم مقام سالمندان است.

وی بابیان اینکه از سوم مهرماه تا نهم  به‌روز های مختلفی نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: سوم مهرماه روز سالمند  و توجه به رفاه اجتماعی، و رفاه اجتماعی و محیط توانمند، روز چهارم روز سالمند، توجه و تکریم سالمندان، روز پنجم روز سالمند و سنت دیرینه فرهنگ تکریم، روز ششم روز سالمند و همبستگی در بستر خانواده، روز هفتم روز سالمند، عدالت و حقوق شهروندی، روز هشتم سلامت و سبک زندگی سالم نام‌گذاری شده است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: یکی از برنامه‌های مهم بهزیستی توانمندسازی سالمندان است و با افزایش جمعیت سالمندان، از تعداد جمعیت فعال کم می‌شود و از این‌رو سالمندان باید از آموزش‌های لازم برخوردار شوند.

محمدی قیداری به طرح توانمندی سالمندان، ارتقای رفاه و سلامت سالمندان اشاره کرد و یاد آور شد:  توسعه و گسترش تشکل‌های مردم‌نهاد با محوریت سالمندان از برنامه‌های سازمان بهزیستی است.

وی افزود: جمعیت کشور رو به سالمندی است و باید فعالیت‌های اجتماعی سالمندان در جامعه تقویت شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان بر رعایت حقوق سالمندان در جامعه تأکید کرد و گفت:  باید در بخش حقوق سالمندان قدم های موثری را برداریم.

منبع: بهزیستی استان زنجان