در شورای سالمندی استان زنجان

زنجان / برای ارائه خدمات به سالمندان از موازی کاری ها جلوگیری شود

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: هم اکنون جهت گیری و حرکت ها در راستای ارائه خدمات بهینه به سالمندان است و بر این مبنا باید از موازی کاری ها جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: هم اکنون جهت گیری و حرکت ها در راستای ارائه خدمات بهینه به سالمندان است و بر این مبنا باید از موازی کاری ها جلوگیری شود.

مسیح الله سلطانی روز دوشنبه در شورای سالمندی استان زنجان افزود: همه دستگاههای متولی امر در برابر بازنشستگان خود وظایفی بر عهده دارند که این موضوع بارها مطرح شده و در این میان مسوولیت دولت تمامی سالمندان را شامل می شود.
وی اظهار داشت: تقسیم کاری در حوزه خدمات به سالمندان انجام خواهد گرفت و برای پیشبرد برنامه های این بخش، فضا و امکانات بسیار خوبی در حوزه ورزش وجود دارد که بهره برداری مطلوب آن نتیجه مثبتی به دنبال دارد.
وی بیان کرد:بر این اساس می توان بسیاری از کارها را نه تنها با دستگاههای دولتی بلکه بوسلیه تشکل های غیر دولتی با هدف شتاب بخشی و پیشبرد ارائه خدمات به سالمندان را انجام داد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان ادامه داد: هم اکنون ۷۰۰ هزار سالمند مبتلا به آلزایمر در کشور وجود دارد ،به عبارتی دیگر ۱۰ درصد جامعه یاد شده گرفتاری این نوع بیماری هستند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس پیش بینی انجام گرفته تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندی در ایران بیشتر از متوسط جهانی خواهد بود و به عبارتی دیگر به ازای هر سه نفر یک سالمند در کشور زندگی خواهد کرد.
این مسئول ادامه داد: این موضوع مهم بیانگر آن است دستگاههای متولی امر به این موضوع مهم توجه جدی داشته و با برنامه ریزی هدفمند خود می توانند مشکلات این قشر را کاهش دهند که تحقق این مهم به مشارکت همه جانبه نیاز دارد.
وی خاطر نشان کرد: هفته سالمندی فرصت مناسبی برای آگاهی بخشی به این قشر و دیگر اقشار مختلف مردم است که تحقق این مه به ارتقای کیفیت منتهی می شود.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان نیز ادامه داد: هم اکنون جامعه به سمت سالمندی حرکت می کند که مشارکت این قشر در پیشبرد برنامه های مختلف نقش اثر گذاری دارد.
محمد محمدی قیداری خاطر نشان کرد: طرح توانمند سازی سالمندان، ارتقای رفاه و سلامت سالمندان، توسعه و گسترش تشکل های مردم نهاد با محوریت سالمندان را از برنامه های این اداره در ذکر کرد.
چهار تا ۱۰ مهر هفته سالمندان در جامعه نامگذاری شده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده،جمعیت سالمندی استان در سال ۶۵، کمتر از پنج درصد بود که امروز این میزان به ۱۰ درصد رسیده و به عبارتی می توان گفت، شمار سالمندان در مدت ۳۰ سال به ۲ برابر افزایش یافته است.
هم اکنون بیش از ۲۳ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی استان هستند که از این تعداد هشت هزار و ۲۰۰ نفر مستمری بگیر و مابقی از خدمات موردی این نهاد حمایتی بهره مند هستند.
منبع: استانداری زنجان