شعار هفته سالمند امسال

برگزاری هفته سالمند با شعار گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان

دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور افزود: شعار هفته سالمند امسال «گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان» انتخاب شده است.

دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور افزود: شعار هفته سالمند امسال «گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان» انتخاب شده است.

دکتر سلمان نژاد با بیان اینکه هفته سالمند طبق روال هر سال از سوم تا نهم مهر برگزار می شود، شعار سال ۹۷ هفته سالمند را «گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان» عنوان کرد.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور روزشمار هفته سالمند را به شرح زیر اعلام کرد:

سه‌شنبه ۹۷٫۷٫۰۳ روز سالمند، رفاه اجتماعی و محیط توانمندساز
چهارشنبه ۹۷٫۷٫۰۴ روز سالمند و توسعه
پنجشنبه ۹۷٫۷٫۰۵ روز سالمند، سنت های دیرین فرهنگی، دینی و تکریم منزلت آنان
جمعه ۹۷٫۷٫۰۶ روز سالمند و همبستگی در بستر خانواده
شنبه ۹۷٫۷٫۰۷ روز سالمند، عدالت، حقوق شهروندی و حمایت های قانونی
یکشنبه ۹۷٫۷٫۰۸ روزسالمند، سلامت و سبک زندگی سالم
دوشنبه ۹۷٫۷٫۰۹ روز سالمند و سازمان های مردم نهاد

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور