دکتر محسن سلمان‌نژاد

روزشمار هفته سالمند

دکتر محسن سلمان‌نژاد رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان شعار سال ۹۷ و روز شمار هفته سالمند را اعلام کرد.

دکتر محسن سلمان‌نژاد رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان شعار سال ۹۷ و روز شمار هفته سالمند را اعلام کرد.

سه‌شنبه ۹۷٫۷٫۰۳ روز سالمند، رفاه اجتماعی و محیط توانمندساز
چهارشنبه ۹۷٫۷٫۰۴ روز سالمند و توسعه
پنجشنبه ۹۷٫۷٫۰۵ روز سالمند، سنت های دیرین فرهنگی، دینی و تکریم منزلت آنان
جمعه ۹۷٫۷٫۰۶ روز سالمند و همبستگی در بستر خانواده
شنبه ۹۷٫۷٫۰۷ روز سالمند، عدالت، حقوق شهروندی و حمایت های قانونی
یکشنبه ۹۷٫۷٫۰۸ روزسالمند، سلامت و سبک زندگی سالم
دوشنبه ۹۷٫۷٫۰۹ روز سالمند و سازمان های مردم نهاد

 

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور