به همراه استاندار اصفهان

بازدید جانشین رئیس بهزیستی کشور از آسایشگاه سالمندان امام سجاد(ع) گلپایگان

جانشین رئیس بهزیستی کشور به همراه نماینده محترم شهرستان و سرپرست بخشداری گلپایگان از آسایشگاه سالمندان امام سجاد (ع) گلپایگان بازدید کردند.

جانشین رئیس بهزیستی کشور به همراه نماینده محترم شهرستان و سرپرست بخشداری گلپایگان از آسایشگاه سالمندان امام سجاد (ع) گلپایگان بازدید کردند.

دکتر پهبد پورشبانان جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور و دکتر عباسی معاون پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، در دومین روز از سفر خود به استان اصفهان از مرکز سالمندان امام سجاد(ع) شهرستان گلپایگان بازدید کردند.

 

 

 

 

 

 

منبع: استانداری استان اصفهان