روز تکریم بازنشستگان

بوشهر / بازدید مسئول شورای سالمندی بهزیستی استان ازمرکز سالمندان محمدیه

مسئول دبیرخانه شورای سالمندی بهزیستی استان به همراه کارشناسان و مددکاران بهزیستی و مددکاران بخش دولتی و غیر دولتی از مرکز سالمندان محمدیه شهر بوشهر بازدید کردند.

مسئول دبیرخانه شورای سالمندی بهزیستی استان به همراه کارشناسان و مددکاران بهزیستی و مددکاران بخش دولتی و غیر دولتی از مرکز سالمندان محمدیه شهر بوشهر بازدید کردند.

به مناسبت عید غدیر خم و روز تکریم بازنشستگان با هدف آشنایی با چالش ها و شناخت دوران سالمندی ، مددکاران بخش دولتی و غیر دولتی همراه با کارشناس حوزه توانبخشی، امور اجتماعی ، پیشگیری و مسئولین مجتمع های خدمات بهزیستی شهرستان بوشهر از مرکز سالمندان محمدیه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر، به مناسبت عید غدیر خم و روز تکریم بازنشستگان با هدف آشنایی با چالش ها و شناخت دوران سالمندی ، مددکاران بخش دولتی و غیر دولتی همراه با کارشناس حوزه توانبخشی، امور اجتماعی ، پیشگیری و مسئولین مجتمع های خدمات بهزیستی شهرستان بوشهر از مرکز سالمندان محمدیه بازدید کردند.

در این بازدید مژگان آل بهبهانی مسئول دبیرخانه شورای سالمندی بهزیستی استان در باره دوران سالمندی و همچنین نحوه پذیرش سالمندان در بهزیستی ، توضیحاتی را ارائه داد.

او همچنین خبر از راه اندازی بانک اطلاعاتی سالمندان استان خبر داد و گفت : جهت شناسایی نیاز های این قشر از جامعه برای خدمت رسانی مطلوبتر و همچنین اجرای طرح های نشاط ورزشی در مرکز نگهداری سالمندان برای تقویت بعد روانی و عزت سالمندان بهزیستی برنامه های ویژه ای را دارد.

منبع: روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر