کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی سایت بنیاد فرزانگان برای نمایندگان کلیه بنیادها و کارشناسان امور سالمندی

کارگاه آموزشی سایت بنیاد فرزانگان و موسسات مردم نهاد حوزه سالمندی برای نمایندگان کلیه بنیادها و کارشناسان امور سالمندان استان های سراسر کشور برگزار شد.

کارگاه آموزشی سایت بنیاد فرزانگان و موسسات مردم نهاد حوزه سالمندی برای نمایندگان کلیه بنیادها و کارشناسان امور سالمندان استان های سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، کارگاه آموزشی سایت بنیاد فرزانگان و موسسات مردم نهاد حوزه سالمندی با حضور دکتر محسن سلمان نژاد، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و نمایندگان کلیه بنیادها و کارشناسان امور سالمندان استان های سراسر کشور در روز چهارشنبه چهاردهم شهریورماه برگزار شد.

در این کارگاه دکتر سلمان نژاد، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ضمن تشریح اهداف و سیاست های دبیرخانه در حوزه سالمندی به معرفی سایت بنیادهای فرزانگان و موسسات مردم نهاد حوزه سالمندی پرداخت.

لازم به گفتن است: وب سایت بنیاد فرزانگان کشور با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران و دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در سال جاری راه اندازی و توسط جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران کشور رونمایی شد.

همچنین در کارگاه آموزشی سایت بنیادهای فرزانگان مدیرعاملین بنیادهای فرزانگان به تشریح فعالیت های بنیاد در حوزه سالمندان پرداختند.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور