رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان:

برای سالمندان در حوزه های بهداشت، درآمد هیچ قانونی پیش بینی نشده است

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به اهمیت موضوع آموزش و اشتغال سالمندان جامعه گفت: برای سالمندان در حوزه های مختلف بهداشت، درمان، درآمد و غیره هیچ قانونی پیش بینی نشده است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به اهمیت موضوع آموزش و اشتغال سالمندان جامعه گفت: برای سالمندان در حوزه های مختلف بهداشت، درمان، درآمد و غیره هیچ قانونی پیش بینی نشده است.

محسن سلمان نژاد رور پنجشنبه در نخستین جلسه شورای ملی سالمندان قم در سالن جلسه های معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم اظهار داشت: در شرایطی که ایران از نظر شیب سالمندی در ردیف چهار کشور نخست دنیاست، وضع قانونی که به موجب آن هیچ ارگان و سازمان نتواند سالمندان را جذب کنند، نگران کننده است.
وی افزود: از آنجا که بازنشستگان درآمد کافی برای زندگی ندارند، نباید جلوی اشتغال آنها گرفته شود.
سلمان نژاد ادامه داد: ما می توانیم با حذف بیمه و مالیات شغل هایی را ایجاد کنیم که سالمندان و بازنشستگان با حداقل دریافت ماهیانه، آن را انجام دهند.
وی افزود: علاوه بر آموزش، اشتغال و امنیت درآمد، موضوع سلامت نیز از دیگر دغدغه های حوزه سالمندی است که با وجود نواقص موجود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال های اخیر اقدام های خوبی را انجام داده است.
سلمان نژاد همچنین با اذعان به این که یکی از موضوع های مهی که در حوزه سالمندان داریم، مسائل حقوقی آنهاست و متاسفانه این گروه سهم کمی از قوانین دارند، افزود: برای سالمندان در حوزه های مختلف بهداشت، درمان، درآمد و غیره هیچ قانونی پیش بینی نشده است و قوانین موجود در کشور همان قوانین کلان است که از سال ۱۳۸۳ با مصوبه هیات دولت اجرا می شود.
وی با اشاره به اقدام دبیرخانه مذکور در ارزیابی عملکرد استان ها در حوزه سالمندان طی دو سال گذشته اظهار کرد: بر اساس رتبه بندی صورت گرفته قم جزو ضعیف ترین استان های کشور در حوزه سالمندی است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ بنیاد فرزانگان در قالب سازمان های مردم نهاد در رابطه با سالمندان در کشور تاسیس شده و تمام مراکز استان ها به شدت در این حوزه فعالیت می کنند، اما در قم هنوز یک بنیاد هم ایجاد نشده است.
سلمان نژاد با یادآوری این که ارائه مجوز برای ایجاد سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه سالمندان صرفا در حیطه اختیارهای بهزیستی نیست و در برخی استان ها استانداری ها نیز این کار را انجام می دهند، تصریح کرد: ما هیچ محدودیتی در ایجاد سازمان های مردم نهادی که در رابطه با سالمندان باشد، نداریم و در سازمان هایی که در کشورهای آسیای شرقی شکل می گیرد اعضای آن ۳۰ تا ۵۰ تن است که پس از این که دولت مدتی به آنها کمک می کند خود آنها درآمدزا می شوند.
وی همچنین نگرش مدیران به سالمندان را یکی از مشکلات این حوزه دانست و افزود: در برخی از استان ها همچنان به پدیده سالمندی و سالمند شدن با یک دید منفی نگاه می شود و کماکان سیاست گذاری ها نیز بر اساس همین رویکردها صورت می گیرد.
وی با اشاره به رشد ۳٫۷ درصدی جمعیت سالمندی کشور و این که در سه دهه آینده از هر سه تن جمعیت کشور یک تن سالمند خواهد بود، گفت: ۱۰سال دیگر تعداد سالمندان کشور به ۲ برابر افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: ۳۰ درصد سالمندان معادل رقمی بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن از جمعیت کشور وابسته به صندوق های سازمان های حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) هستند و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از سالمندان نیز وضعیت مالی خوبی ندارند.
سلمان نژاد، بیشتر سالمندان در حال نگهداری در خانه سالمندان کشور را جزو سالمندان مجهول دانست و افزود: از میان ۷٫۵ میلیون سالمند کشور فقط ۱۵هزار تن آنها در خانه سالمندان نگهداری می شوند.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور