رئیس بهزیستی اردکان:

یزد/ سالمندان بیش از ارائه خدمات، نیازمند تکریم و احترام هستند

رئیس بهزیستی اردکان گفت: سالمندان بیش از ارائه خدمات ، نیازمند تکریم و احترام هستند و باید تکریم و احترام در کنار ارائه خدمات در جهت شور و نشاط اجتماعی و امید به زندگانی انجام شود.

رئیس بهزیستی اردکان گفت: سالمندان بیش از ارائه خدمات ، نیازمند تکریم و احترام هستند و باید تکریم و احترام در کنار ارائه خدمات در جهت شور و نشاط اجتماعی و امید به زندگانی انجام شود.

امیر ولی عضد زاده منظور از ساماندهی امور سالمندان را ، هم گرایی جمعی مردم و مسئولان در ایجاد فرهنگ صحیح در خصوص مسایل سالمندی با رویکرد دینی، آموزش برخورداری از زندگی سالم و اجتناب از رفتارهای پرخطر، ایجاد پوشش کامل بیمه ای و رفاهی، ایجاد فرصت مشارکت سالمندان در روند توسعه جامعه، ایجاد زمینه حضور سالمندان در کنار خانواده ، تقویت نقش نهادهای مردمی مرتبط و تخصصی شدن رویکردهای بهداشتی ، درمانی و توانبخشی سالمندان همچنین ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان دانست.

 وی افزود: بهزیستی اردکان به عنوان متولی امر سالمندان شهرستان ، برنامه های مختلفی را برای خدمت رسانی به این قشر در دست اجرا دارد که از جمله آنها می توان به تشکیل بنیاد فرزانگان ، طرح توانمند سازی سالمندان با هدف حفظ و افزایش  سطح سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آنان ، ایجاد مراکز روزانه و ویزیت در منزل سالمندان و آگاهسازی و تغییر نگرش شهروندان در مورد سالمندان و فرهنگ سازی شایسته در نحوه برخورد با سالمندان و حفظ حرمت و جایگاه آنان در محیط خانه و خانواده و اجتماع اشاره نمود.

دبیر شورای ساماندهی امورسالمندان شهرستان با اشاره به آمار بالای جمعیت سالمندی بخش خرانق گفت : این قشر از جامعه به فعالیت‌ها و برنامه‌های متفاوتی نیاز دارند به همین منظورتشکیل بنیاد فرزانگان می‌تواند به‌صورت خاص به نیاز این عزیزان توجه کند وی هدف از ایجاد بنیاد فرزانگان را ایجاد شادابی و نشاط در سالمندان و ایجاد زمینه بهینه سازی اوقاف فراغت و در نتیجه ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آنان عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی بهزیستی اردکان