در مراسم رونمایی از وب سایت بنیاد فرزانگان

ارسال لایحه حمایت از سالمندان به مجلس

محسن سلمان نژاد رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در آئین رونمایی از سایت بنیاد فرزانگان از تدوین لایحه حمایت از سالمندان در دولت خبر داد.

محسن سلمان نژاد رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در آئین رونمایی از سایت بنیاد فرزانگان از تدوین لایحه حمایت از سالمندان در دولت خبر داد.

محسن سلمان نژاد در آئین رونمایی از سایت بنیاد فرزانگان با بیان اینکه بیش از ۱۰ میلیون نفر سالمند در کشور زندگی می‌کنند، گفت:‌ وب‌سایت بنیاد فرزانگان کشور با هدف ارائه بهتر خدمات سالمندی به ویژه بهره گیری از مراقبان متخصص راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های روز و ارتباطات سازمانی یکی از راه‌های رسیدن به این هدف است، افزود: شناسایی نیازهای واقعی سالمندان و اینکه چه عاملی باعث ارتقای خدمات رسانی به سالمندان می‌شود از اهداف راه اندازی این سایت بوده است و همه سازمان‌های مردم نهاد این حوزه می‌توانند به این سایت دسترسی داشته باشند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه در این سایت در حوزه خدمات اجتماعی، گردشگری و مراقبت از سالمندان خدمات ارائه می‌شود، افزود: در حال حاضر جمعیت سالمندان بالای ۱۰ میلیون نفر است و با استفاده از این سامانه اجازه سوءاستفاده بخش‌های دیگری که قصد دارند از این جمعیت استفاده کنند گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در کشوری مانند ویتنام بیش از ۲۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه سالمندان فعال هستند، تصریح کرد:‌ روز گذشته اولین مدرک آموزش و بازآموزی مراقبان سالمندان در کشور صادر شده است. با استفاده از این سامانه افراد دیپلم و زیر دیپلم که می‌توانند در حوزه مراقبت از سالمندان فعال باشند ساماندهی می‌شوند و شرایط آموزش و بازآموزی آنها فراهم می‌شود.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور