در مراسم رونمایی از وب سایت بنیاد فرزانگان

مراقبت اصولی و قابل اطمینان از سالمندان با راه اندازی سامانه مراقبت از سالمند

مراسم رونمایی از وب سایت بنیاد فرزانگان ایران صبح امروز در سالن اجتماعات ساختمان ستاد بهزیستی کشور برگزار شد.

مراسم رونمایی از وب سایت بنیاد فرزانگان ایران صبح امروز در سالن اجتماعات ساختمان ستاد بهزیستی کشور برگزار شد.

پیش از ظهر امروز مراسم رونمایی از وب سایت بنیاد فرزانگان کشور، با حضور “انوشیروان محسنی بندپی”معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور،”محسن سلمان نژاد”رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و همچنین “لیلا جودان”نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران؛ برگزار شد.

در این مراسم رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سه فعالیت اصلی بهزیستی در حوزه سالمندی گفت:پس از استقرار دبیرخانه شورای ملی سالمندان در سازمان بهزیستی اقدامات خوبی همچون توسعه بنیاد فرزانگان، طرح پیمایش سالمندی و همچنین برگزاری اجلاس منطقه ای در اکتبر ۲۰۱۸ و با همکاری صندوق توسعه جمعیت ملل متحد انجام شده است.

وی در خصوص نقش فناوری اطلاعات در کیفی کردن و افزایش اثربخشی خدمات در حوزه سالمندی گفت:اطلاعات؛ابزاری برای تصمیم گیری درست و سیاست گزاری های مناسب برای ما مسئولین است و بر همین اساس دبیرخانه شورای ملی سالمندان،وبسایت سازمانهای مردم نهاد سالمندی و بنیاد فرزانگان را طراحی کرده است که خدمت رسانی،گردشگری،تخفیفات و …. برای سالمندان فراهم می سازد.  

رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص فعالیت نظام نامه نظارتی که در درون سازمان بهزیستی طراحی شده بود،گفت:خودارزیابی و نظارت از درون و بیرون منجربه تقویت نقاط قوت و تضعیف نقاط ضعف خواهد شد .همچنین برنامه دیگری که در این وب سایت اجرا خواهد شد؛ ساماندهی اطلاعات مراقبین کشور است تا متقاضیان مراقبت از سالمند -که با همکاری حوزه توانبخشی،مرکز علمی کاربردی بهزیستی و دبیرخانه شورای ملی سالمندان و  به فراخور نیاز سالمندان در رشته های تخصصی آموزش  می بینند-در این سامانه معرفی شوند.

وی افزود حساس سازی،آگاه سازی جامعه و معرفی قشر سالمند به جامعه به عنوان افرادی  که حقوق شهروندی آنان بر عهده حوزه حاکمیت جامعه است،از فعالیت ها و مسئولیت های اصلی سازمان بهزیستی است.
 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور