عوارض سالخوردگی

کاهش بینایی و ناتوانی ذهنی دو مشکل اساسی سالمندان

خطای دید و آستیگماتیسم یا اختلال در دید دور و به موازات آن پایین آمدن عملکرد ذهنی با بالا رفتن سن از مشکلاتی هستند که بسیاری از افراد مسن را درگیر می کنند اما آیا این دو مقوله با هم در ارتباط هستند؟

خطای دید و آستیگماتیسم یا اختلال در دید دور و به موازات آن پایین آمدن عملکرد ذهنی با بالا رفتن سن از مشکلاتی هستند که بسیاری از افراد مسن را درگیر می کنند اما آیا این دو مقوله با هم در ارتباط هستند؟

محققان با بررسی اطلاعات پزشکی بیش از دو هزارو پانصد فرد با میانگین سنی ۶۵ تا ۸۴ سال، بین سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ میلادی دریافتند نرخ کاهش بینایی با نرخ کاهش توانایی ذهنی و شناختی در سالخوردگی مرتبط است.

کاهش توانایی ذهنی و کاهش بینایی هردو از عوارض سالخوردگی هستند و رابطه علل و معلولی بین آنها وجود ندارد. این مطالعه نشان می دهد کاهش توانایی ذهنی تاثیری زیادی بر کاهش بینایی ندارد.

کاهش بینایی و کاهش توانایی ذهنی یکی از مهمترین آسیب های جوامع سالخورده است؛ بنابراین پیشگیری و درمان مشکلات بینایی می تواند برای محافظت در برابر کاهش توانایی ذهنی موثر باشد.

کاهش بینایی ناشی از افزایش سن باید به سرعت مورد درمان قرار گیرد و می تواند زنگ خطری برای شروع کاهش توانایی شناختی و ذهنی باشد.

منبع: پایگاه خبری مدیکال ساینس