معاون فرماندار گمیشان

گلستان / امید به زندگی در سالمندان روستایی گمیشان موج می‌زند

معاون فرماندار گمیشان گفت: تاکنون از مجموع 11 هزارسالمند این شهرستان، از حدود 3 هزار نفر از سالمندان روستایی و شهری پایش به عمل آمده که در فاز اول شناسایی دقیق از سالمندان نیازمند حاصل شده است.

معاون فرماندار گمیشان گفت: تاکنون از مجموع ۱۱ هزارسالمند این شهرستان، از حدود ۳ هزار نفر از سالمندان روستایی و شهری پایش به عمل آمده که در فاز اول شناسایی دقیق از سالمندان نیازمند حاصل شده است.

سید علیرضا حسینی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای سالمندان استان گلستان اظهار کرد: به همت اداره بهزیستی شهرستان، فاز دوم و سوم این طرح در سال جاری تداوم خواهد یافت و برنامه‌هایی مبتنی بر آموزش و مداخله نیز انجام می‌پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: در روستاهای شهرستان از لحاظ پراکندگی سالمندان، به نسبت به شهر سالمندان زیادتری داریم که به لحاظ امید به زندگی و سلامتی، سالمندان ساکن در در روستاهای شهرستان، ازشرایط بهتری نسبت به جامعه شهری برخوردار هستند.

حسینی یادآور شد: بافت سنتی زندگی، اشتغال در حرفه سالم کشاورزی و ارتباط مناسب بین خانواده‌ها به لحاظ عاطفی موجب شده تا سالمندان حاضر در روستاهای این منطقه از شرایط خوبی در این بخش برخوردار باشند.

*امید به زندگی در سالمندان روستایی گمیشان موج می‌زند

وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به سالمندان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی اذعان کرد: این قشر از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و باید در رفتارهای خود این ظرافت‌ها را رعایت کنیم.

معاون فرماندار گمیشان اضافه کرد: سالمندان بیش از هر چیز به توجه نیاز دارند و باید دقت کرد که این توجه با ترحم اشتباه گرفته نشود.

حسینی یادآور شد: استفاده از توانمندی تشکل‌های فعال در حوزه‌های اجتماعی می‌تواند در این بخش گام ارزشمندی در تحقق جامعه سالم و پایبند به اخلاق انسانی و توجه به افراد کهنسالی باشد که ریشه‌های هویت و ستون‌های محکم خانواده‌های ایرانی هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های شهرستان در حوزه رسیدگی به قشر سالمند ادامه داد: برنامه‌های شهرستان در مسیر حمایت از گروه سنی سالمندان به دنبال تحقق برنامه‌هایی است که اداره بهزیستی به عنوان دستگاه متولی برنامه‌ریزی کرده و از آن حمایت می‌کند.

حسینی متذکر شد: توجه به موضوع معیشت، سلامتی، ورزش، سرگرمی، توانبخشی روحی و جسمی از جمله برنامه‌هایی است که باید به شکل جدی در این گروه سنی مورد توجه قرار گیرد.

شهرستان گمیشان در غرب گلستان واقع است که جمعیتی در حدود۷۰ هزار نفر دارد که از این تعداد، حدود ۱۱هزار نفر را سالمندان تشکیل می‌دهند.

منبع: گلستان 24