معاون استانداری فارس :

فارس/ کارت منزلت سالمندان باید با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط صادر شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: کارت منزلت سالمندان باید به صورت هماهنگی و یکپارچه با هماهنگی دستگاه های ذیربط صادر شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: کارت منزلت سالمندان باید به صورت هماهنگی و یکپارچه با هماهنگی دستگاه های ذیربط صادر شود.

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، هادی پژوهش در اولین جلسه شورای سالمندان استان در سال ۹۷ با بیان این که ۱۰۵ شهرداری استان و دو هزار و ۱۰۷ دهیاری باید برآوردی در خصوص تعداد سالمندان استان داشته باشند، اظهار کرد: صدور کارت منزلت سالمندان بدون چند گانگی و یکدست توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صادر شود و در همه استان مورد پذیرش قرار گیرد تا احترام سالمندان محفوظ بماند.
وی با اشاره به این که برای تامین هزینه اجرای طرح کارت منزلت سالمندان در استان فارس شهرداری‌ها باید مشارکت کرده و بخشی از هزینه‌ها را نیز با مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان فارس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تامین کند، گفت: اجرای این طرح تاثیر مثبتی در تکریم سالمندان دارد و باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تقدیر از کمیته‌های زیرمجموعه شورای سالمندان استان در خصوص تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادات، افزود: پیشنهادات کمیته‌ها باید پس از بررسی توسط سازمان بهزیستی، به جلسه شورای سالمندان استان ارائه شود و پس از بررسی لازم مورد تصویب قرار گیرد.
پژوهش همچنین از پیگیری طرح‌هایی برای افزایش رفاه سالمندان در سطح استان فارس خبر داد و اظهار امیدواری کرد: اجرای این طرح‌ها موجب تکریم هرچه بیشتر سالمندان در جامعه شود.
در این جلسه گزارش عملکرد شهرستان جهرم در خصوص رسیدگی به امور سالمندان ارائه و مورد بحث قرارگرفت.
منبع: روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس