محسن سلمان‌نژاد

موج اول پیمایش سالمندی در کشور در سال ۹۷ به اتمام می‌رسد

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان از آغاز موج اول پیمایش سالمندی در کشور خبر داد و گفت: بر اساس این پیمایش، وضعیت استان‌ها به تفکیک، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سلامت سالمندان رصد و استخراج می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان از آغاز موج اول  در کشور خبر داد و گفت: بر اساس این پیمایش، وضعیت استان‌ها به تفکیک، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سلامت سالمندان رصد و استخراج می‌شود.

محسن سلمان‌نژاد، از آغاز پیمایش سالمندی در کشور خبر داد و گفت:‌ مطالعات اولیه این همایش به صورت پایلوت تا دو ماه آینده به اتمام می‌رسد.

وی ادامه داد:‌ حدود یکسال است که با مشاوران خارجی از طریق صندوق جمعیت سازمان ملل و سازمان آمار ، جلساتی را برگزار کرده‌ و این پیمایش را به صورت آزمایشی آغاز کرده‌ایم.

سلمان‌نژاد گفت:‌تا پایان مردادماه پایلوت این طرح به اتمام می‌رسد و مطالعه اصلی برای دریافت اطلاعات دقیق از سالمندی آغاز می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان گفت: موج اول این رصد در سال اول یعنی در سال ۹۷ به اتمام می‌رسد و بر اساس آن وضعیت استان‌ها شرایط اقتصادی، اجتماعی و سلامت سالمندان رصد و استخراج می‌شود.

وی تصریح کرد: در موج‌های بعدی، پیمایش کامل‌تر خواهد شد به صورت جزئی به شهرها ورود می‌کنیم البته باید منابع آن تخصیص داده شود که پیشنهاد داده‌ایم در نظام‌نامه مرکز آمار این پیمایش گنجانده شود تا هم منابع آن دیده شود و هم اینکه هر سال انجام گیرد.

سلمان‌نژاد در مورد احتمال تغییر داده‌های آماری از وضعیت سالمندان گفت: ما تا کنون داده‌ای نداشته‌ایم و در بحث مطالعه سالمندی جوان هستیم و هنوز اطلاعاتی نداریم اما این مدل مطالعاتی، بین‌المللی است و بر اساس تجربه سایر کشورها که اکنون به موج ۸ و ۹ مطالعات خود رسیده‌اند این پیمایش را انجام می‌دهیم.

وی گفت:‌ بر اساس این پیمایش دقیق، وضعیت استان‌ها از نظر جامعه سالمندی به تفکیک استخراج می‌شود و سیاست‌گذاران و مسئولان می‌توانند بر اساس این اطلاعات، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند البته نباید فراموش کرد که اجرای این طرح پیمایشی زمان‌بر خواهد بود.

منبع: دبیرخانه شورای عالی سالمندان