با هماهنگی شورای ملی سالمندان

نشست دکتر سلمان نژاد با اعضای کمیته نظارتی شورای سالمندان استان آذربایجانشرقی

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اعضای کمیته نظارتی شورای سالمندان استان آذربایجانشرقی بمنظور تبادل دانش و انتقال تجارب موفق داخلی نشستی داشت.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اعضای کمیته نظارتی شورای سالمندان استان آذربایجانشرقی بمنظور تبادل دانش و انتقال تجارب موفق داخلی نشستی داشت.

آرش بهلولی کارشناس دبیرخانه شورای سالمندان استان آذربایجانشرقی با اعلام این خبر ابراز داشت با هماهنگی و پشتیبانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان تور بازدید بسیار مفیدی بمنظور تبادل دانش و انتقال تجارب موفق داخلی برای اعضای کمیته نظارتی شورای سالمندان آذربایجانشرقی تدارک دیده شد.

بخش آغازین این برنامه یکروزه شامل نشست مشترک هیات اعزامی استان آذربایجانشرقی با رییس و کارشناسان محترم شورای ملی سالمندان در محل دبیرخانه شورا و تبادل نظر در رابطه با برنامه های جاری سالمندان کشور بود.

در ادامه برنامه بازدید از کانون های سالمندان محلات،نشست با مدیران سلامت شهرداری، بازدید از بنیادهای فرزانگان استان تهران و دیدار برنامه نشاط سالمندان توسط هیات اعزامی استان که نمایندگانی از استانداری آذربایجانشرقی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دبیرخانه شورای سالمندان و بنیاد فرزانگان آذربایجانشرقی بودند صورت گرفت.

نحوه تشکیل کانون های سالمندان از سطح محلات، محورهای اصلی سند ملی سالمندان، لزوم تدوین اولین لایحه قانون جامع حمایت از سالمندان کشور و پیشنهاد آن به مجلس، تاکید بر تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تحقق تکالیف مندرج در قانون برنامه ششم و …. از محورهای اصلی مورد بحث در نشست های مذکور بودند.

دبیرخانه شورای سالمندان آذربایجانشرقی نیز در این نشست درخواست نمود از نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سرکار خانم نوشین احمدی بدلیل تلاش های وافر در تخصیص اعتبارات مستقل بمنظور مناسب سازی ساختمانهای عمومی و همچنین پشتیبانی از پروژه ها و برنامه های سالمندان تقدیر کشوری بعمل آید.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور