با حضور معاون وزیر

مرکز روزانه سالمندان شهرستان سرپل ذهاب به بهره برداری رسید

مرکز روزانه سالمندان شهرستان سرپل ذهاب امروز با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به بهره برداری رسید.

مرکز روزانه سالمندان شهرستان سرپل ذهاب امروز با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به بهره برداری رسید.

مرکز روزانه سالمندان شهرستان سرپل ذهاب امروز با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به بهره برداری رسید.

همچنین مرکز جامع توانبخشی سرپل ذهاب با زیربنای ۱۰۰۰ متر مربع و از محل مشارکت های مردمی به بهره برداری رسید.

شروع طرح بیمه تکمیلی درمان و حوادث ۳۰ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش از دیگر برنامه ها بود.

افتتاح مرکز نگهداری معلولان ضایعه نخاعی غرب کشور در کرمانشاه، افتتاح مرکز روزانه سالمندان جنوب شهر کرمانشاه، افتتاح پایگاه خدمات اجتماعی محله آسیب پذیر حکمت آباد از دیگر برنامه ها است.

منبع: خبرگزاری تسنیم