با حضور وزیر تعاون

فاز دوم مرکز جامع تخصصی توانبخشی سالمندان شمال فارس افتتاح شد

فاز دوم مرکز جامع تخصصی توانبخشی سالمندان شمال استان فارس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

فاز دوم مرکز جامع تخصصی توانبخشی سالمندان شمال استان فارس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

فاز دوم مرکز جامع تخصصی توانبخشی سالمندان حبیب ابن مظاهرکه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیارد  تومان به صورت خیر ساز ساخته شده خدمات و ظرفیت نگهداری از سالمندان را ارتقا خواهد داد.

همچنین در این مراسم فاز سوم و چهارم این مرکز کلنگ زنی شد. فاز سوم این طرح شامل ۴۰ خانه کوچک سالمندان و فاز چهارم شامل شامل خدمات تخصصی همچون خدمات فیزیوتراپی ،کاردرمانی، طب سالمندی، بهداشت روان و اموزشهای خودمراقبتی می باشد که قرار است جمعا با سرمایه گذاری ۷ میلیارد تومانی طی سه سال ساخته شود.

گفتنی است  مرکز جامع تخصصی توانبخشی سالمندان شمال فارس ۲۲ سال پیش در فضایی به وسعت  ۵۰ هزار مترمربع در  آباده ساخته شد و از قدیمی ترین مراکز سالمندان فارس است.

منبع: روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی