رئیس اداره بهزیستی مهریز

یزد/ کمک پنج میلیارد ریالی به آسایشگاه سالمندان در مهریز

رئیس اداره بهزیستی مهریزگفت: فرد خیری برای ساخت مرکز روزانه نگهداری سالمندان در روستای خورمیز این شهرستان پنج میلیارد ریال کمک کرد.

رئیس اداره بهزیستی مهریزگفت: فرد خیری برای ساخت مرکز روزانه نگهداری سالمندان در روستای خورمیز این شهرستان پنج میلیارد ریال کمک کرد.

رئیس اداره بهزیستی مهریزگفت: فرد خیری برای ساخت مرکز روزانه نگهداری سالمندان در روستای خورمیز این شهرستان پنج میلیارد ریال کمک کرد.

علیرضا علیزاده افزود: این مرکز با ۹۵ درصد پیشرفت کار با ۲۰۰ مترمربع زیربنا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی گفت : هم اکنون سه مرکز نگهداری سالمندان با زیرپوشش قرار دادن ۲۵۰ نفر در این شهرستان فعال است و چهارمین مرکز با کمک های خیری در روستای خورمیز افتتاح می شود.

علیزاده اشاره کرد: حدود ۲هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت مهریز از کمک های بهزیستی و همین تعداد از حمایت های کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان بهره مند هستند.

منبع: خبرگزاری صدا وسیما