کارشناس دبیرخانه شورای سالمندان

آذربایجانشرقی/ بازدید اعضای نظارتی شورای سالمندان استان از بنیادهای فرزانگان تهران

اعضای کمیته نظارتی شورای سالمندان استان آذربایجانشرقی از سراهای محلات، کانون های سالمندان محلات شهرداری تهران و بنیادهای فرزانگان استان تهران بازدیدکردند.

اعضای کمیته نظارتی شورای سالمندان استان آذربایجانشرقی از سراهای محلات، کانون های سالمندان محلات شهرداری تهران و بنیادهای فرزانگان استان تهران بازدیدکردند.

کارشناس دبیرخانه شورای سالمندان استان آذربایجانشرقی با اعلام این خبر ابراز داشت این بازدید در راستای سیاست های استان و بمنظور بهره گیری از تجارب موفق سایر استانهای کشور در زمینه فعالیت های مرتبط با سالمندان برای تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه سالجاری برنامه ربزی و به مرجله اجرا در آمد.

تعداد پنج نفر از نمایندگان استان مشتمل بر استانداری آذربایجانشرقی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دبیرخانه شورای سالمندان و بنیاد فرزانگان آذربایجانشرقی که از دستگاههای محوری و فعال آذربایجانشرقی در حوزه سالمندان می باشند در این بازدید علمی-تجربی بسیار مفید شرکت نموده و از نزدیک با نحوه توسعه کانون های محله ای سالمندان، معلولین، جوانان و ….. و ساختار تشکیلاتی و مدیریتی حاکم بر آنها آشنا شدند.

ایشان با اعلام اینکه با کمال تاسف نماینده شهرداری تبریز در این بازدید حضور نیافتند ابراز امیدواری کردند از این تجربه کم نظیر در توسعه کانون های محلات بعنوان الگویی در سطح مدیریت شهری سایر شهرهای کشور نیز بهره گرفته شود.

منبع: دبیرخانه شورای سالمندان استان آذربایجانشرقی