رئیس شورای ملی سالمندان

تهران /اعزام کاروان زیارتی سالمندان بنیاد فرزانگان تهران به مشهد مقدس

کاروان زیارتی سالمندان بنیاد فرزانگان تهران با مشارکت سازمان بهزیستی کشور و شرکت رجاء و گروهی از خیرین حوزه سالمندی راهی مشهد مقدس شدند.

کاروان زیارتی سالمندان بنیاد فرزانگان تهران با مشارکت سازمان بهزیستی کشور و شرکت رجاء و گروهی از خیرین حوزه سالمندی راهی مشهد مقدس شدند.

«محسن سلمان نژاد» رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، با اشاره به نقش و اهمیت سالمندی در کشور گفت: به منظور بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری حفظ منزلت و تکریم سالمندان کشور، این دبیرخانه با همکاری سازمان بهزیستی کشور و یکی از خیرین حوزه سالمندی، هماهنگی های سفر زیارتی ۴۴ نفر از سالمندان عضو بنیاد فرزانگان استان تهران را بر عهده گرفت.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، افزود: طرح ایجاد بنیادهای فرزانگان در کشور پاسخی است به این نیاز روز افزون که حفظ سلامت و توانمندسازی سالمندان را از طریق مبتنی بر جامعه و مشارکت همگانی مدنظر قرار داده است.

وی با تاکید بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان تصریح کرد: این دبیرخانه با راه اندازی بنیادهای فرزانگان در تمامی استان های سراسر کشور به عنوان حلقه ی ارتباطی بین سیاستگذاری حوزه ی سالمندی در کشور و جامعه هدف سالمندی و توانمندسازی آنها در این راستا گامی مؤثر برداشته است.  

سلمان نژاد، در پایان هدف از اعزام این عزیزان را آشنایی با سیره عملی و سجایای اخلاقی ائمه معصومین (ع) و تقویت باورهای دینی عنوان کرد و یادآور شد: سازمان بهزیستی کشور یک سازمان حمایتی است و مسوولیت بسیار مهمی در قبال جامعه هدف سازمان بر عهده دارد ، ما باید همواره با تلاش خود رضایت آنان را حاصل کنیم زیرا که معتقدیم رضایت آنان رضایت خدای متعال را در پیش خواهد داشت.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور