محسن سلمان نژاد

سند ملی سالمندان امسال اجرا می شود

ئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: برنامه عملیاتی سند ملی سالمندان شامل راهبردها و سیاست های حوزه سالمندی، امسال اجرا می شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: برنامه عملیاتی سند ملی سالمندان شامل راهبردها و سیاست های حوزه سالمندی، امسال اجرا می شود.

محسن سلمان نژاد افزود: سند ملی سالمندان دارای ۶ هدف اصلی شامل ارتقای سطح فرهنگی جامعه در زمینه پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، ارتقای سرمایه و حمایت های اجتماعی، توسعه زیرساخت های مورد نیاز امور سالمندی و امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان است.

وی اضافه کرد: سند ملی سالمندان به بحث هایی مانند معیشت و امنیت درآمد سالمندان از منابع عمومی می پردازد و بر اساس این سند لازم است وظایف دستگاه ها در رابطه با سالمندی در بودجه های آینده، دیده شوند.

*تقویت شهرهای دوستدار سالمند
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: بر اساس سند ملی سالمندان باید شهرهای دوستدار سالمند در کشور توسعه یابد و تقویت شود. تمام استان های کشور برای داشتن یک شهر دوستدار سالمند، اعلام آمادگی کرده اند و در حال حاضر جلسات آن را با حضور مسئولان شهرداری پیگیری می کنیم.

سلمان نژاد اظهار داشت: شهرهای دوستدار سالمند امکانات و خدمات مناسب برای سالمندان فراهم می آورند به طور مثال مناسب سازی در این شهرها برای سالمندان بسیار خوب است. شهرهای اصفهان و تبریز مهمترین شهرهای دوستدار سالمند هستند و قرار بود اصفهان به عنوان شهر «دوستدار سالمند» به سازمان ملل متحد معرفی شود.

البته ایجاد شهرهای دوستدار سالمند، کار بسیار زمانبری است.

* مطالعه پیمایش سالمندی
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: مطالعه پیمایش سالمندی در کشور، ایجاد بانک جامع سالمندی و بیمه مراقبتی طولانی مدت برای سالمندان در دست اجرا است.

سلمان نژاد افزود: مطالعه مداوم در حوزه سالمندان در همه کشورهای پیشرفته انجام می شود که در آن تمام شاخص های مرتبط با سالمندی مانند معیشت، میزان درآمد، وضعیت استقلال و سلامت، توانمندی، محیط سلامت و پیوندهای اجتماعی سالمند بررسی می شود.

وی خاطرنشان کرد: این پیمایش به صورت آزمایشی در سه شهر از جمله تهران به اجرا در آمده است تا پس از برطرف کردن ایرادهای کار در تمام استان های کشور اجرا شود.

به گفته وی، طبق آمار سال ۹۵، هفت میلیون و ۴۱۴ هزار و ۹۱ سالمند در کشور وجود دارند که ۹٫۲۷ درصد جمعیت ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفری ایران را تشکیل می دهند و مطمئنا اکنون جمعیت سالمندان کشور به هشت میلیون نفر افزایش یافته است.

منبع: ایرنا