مصوبات شورای سالمندان

آذربایجان شرقی/ در پله پنجم سالمندی کشور

در نشست کمیته پیگیری و نظارت بر تحقق مصوبات شورای سالمندان آذربایجان شرقی با داشتن ۴۲۰ هزار سالمند، در رتبه ۵ ایران قرار دارد.

در نشست کمیته پیگیری و نظارت بر تحقق مصوبات شورای سالمندان آذربایجان شرقی با داشتن ۴۲۰ هزار سالمند، در رتبه ۵ ایران قرار دارد.

آن طور که در نشست کمیته پیگیری و نظارت بر تحقق مصوبات شورای سالمندان آذربایجان شرقی مطرح شد: هم اکنون در کشور ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت بالای ۶۰ سال زندگی می‌کنند و آذربایجان شرقی با ۴۲۰ هزار سالمند در رتبه ۵ کشور قرار دارد.

به گفته اعضای این کمیته متوسط نرخ جمعیت سالمندی در کشور ۹.۳۷ و این نرخ در استان ۱۰.۷۳ است، ضمن این که پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۳۰ نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند شود از این رو با رشد جمعیت، در آینده با بحران سالمندی روبه رو خواهیم شد.

بر این اساس اعضا بر اولویت بندی مسائل سالمندان به منظور برآورد اعتبار برای مناسب سازی تخصصی دستگاه‌های مرتبط، توسعه تشکل‌های سالمندان، تهیه بانک اطلاعات، پیگیری و ایجاد محیط‌های دوستدار سالمندان و همچنین تکریم و آموزش و اطلاع رسانی این قشر تاکید کردند.

شورای سالمندان آذربایجان شرقی از سال ۹۱ تاکنون ۵ نشست با ۶۰ مصوبه داشته که فقط ۲ مصوبه آن پیگیری شده است.

منبع: هم نوا