عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران

لزوم مناسب سازی شهر برای سالمندان

الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم مناسب سازی شهر برای سالمندان گفت: باید فضای لازم برای فعالیت های اجتماعی سالمندان مهیا شود تا آنها بتوانند نقش فعال و موثری در شهر ایفا کنند.

الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم مناسب سازی شهر برای سالمندان گفت: باید فضای لازم برای فعالیت های اجتماعی سالمندان مهیا شود تا آنها بتوانند نقش فعال و موثری در شهر ایفا کنند.

الهام فخاری افزود: فضای شهر برای حضور سالمندان باید فراهم شود، به نحوی که سالمندان برای گذراندن اوقات، خود قدرت انتخاب داشته باشند و فعالیت آنها به حضور در پارک و نگهداری از نوه ها در منزل محدود نشود.

وی با اشاره به اینکه سالمندان در جامعه مورد کم لطفی قرار گرفته اند، اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت حضور اجتماعی سالمندان در شهر رخ دهد در حالی که شرایط برای بیرون آمدن آن ها از خانه و حضورشان در سطح شهر نامساعد است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تاکید بر لزوم مهیا کردن محیط شهر برای حضور اجتماعی سالمندان، خاطرنشان کرد: البته باید مردم نسبت به این قشر از جامعه حساس شوند و توجه لازم را به سالمندان داشته باشند.

منبع: ایسنا