عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

لازمه اجرایی شدن سند ملی سالمندی استفاده از تمام ظرفیت های جامعه است

عضو کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: سند ملی سالمندی می تواند عملیاتی شود منتها لازمه اش این است که وقت بگذاریم و از تمام ظرفیت های جامعه استفاده کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: سند ملی سالمندی می تواند عملیاتی شود منتها لازمه اش این است که وقت بگذاریم و از تمام ظرفیت های جامعه استفاده کنیم.

برنامه “صبح و گفت و گو” رادیو گفت و گو با موضوع سند ملی سالمندی و توجه به سالمندان، با حضور دکتر محسن سلمان نژاد رئیس شورای ملی سالمندی و دکتر محمد وحدتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

دکتر محسن سلمان نژاد با اشاره به سند ملی سالمندی گفت: سال هاست شورای ملی سالمندان کشور درگیر این سند است و در سال گذشته به همت سازمان مدیریت و مجموعه ای از وزارتخانه ها و دستگاه ها، سندهایی که در چند سال گذشته وضع شده بود، یکی شد و شالوده مناسبی از این سندها استخراج شد و در حال حاضر چارچوب سند آمده است و امیدواریم در ماه های آینده برنامه عملیاتی سند سالمندان عملی شود و تمام دستگاه در این امر سهیم شوند.

وی متذکر شد: در موضوع سالمندی نباید تصور کرد که تازه ایجاد شده بلکه سالمندی حداقل یک دهه مشغولیت ذهنیت در کشور را به خود گرفته و الان با پدیده سالمندی روبه رو هستیم و قائدتا در دهه های آینده اگر از این فرصت استفاده نکنیم با چالش روبه رو خواهیم بود.

رئیس شورای ملی سالمندی موضوع سالمندی را چند دستگاهی برشمرد و ابراز داشت: متاسفانه در کار تیم ورک و اینکه بتوانیم همگرایی برای خدمت رسانی بهتر ایجاد کنیم، ضعف داریم ولی وجود یک سند واحد در کشور و به دنبال آن ایجاد برنامه عملیاتی و دخالت دادن دستگاه ها و وزارتخانه ها در این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه دکتر محمد وحدتی با بیان اینکه وزارت رفاه متولی گسترش عدالت و رفاه است، عنوان کرد: در ماده ۵۷ قانون احکام دائمی که در برنامه ششم توسعه آمده است، وزارت رفاه مکلف به بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری و تحقق اقتصاد مقاومتی، عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی نسبت به درصد شاخص های رفاه و تامنی اجتماعی بر عهده وزارت رفاه گذاشته شده است.

وی تاکید کرد: این وظایف بر اساس کارشناسان وزارتخانه، مجلس، کمیسیون های تخصصی دیده شده است و این کار کارشناسی شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این وزارتخانه از عهده این امر بر می آید، گفت: وقتی قوانین تصویب می شود و کار کارشناسی در حوزه وزارتخانه انجام می شود، اینها بر مبنای نیازهای جامعه و توانایی هایی که داریم تصویب می شود، بنابراین می تواند عملیاتی شود منتها لازمه اش این است که وقت بگذاریم و از تمام ظرفیت های جامعه استفاده کنیم.

وی با اشاره به سند ملی سالمندی ابراز داشت: این سند واقعی است و حتی اگر کوچکترین قانونی را بخواهیم بنویسیم و همتی برای اجرایش نداشته باشیم و زمان برای اجرایش نگذاریم مطمئنا اگر اجرایی ترین قانون هم باشد، اجرا نخواهد شد.

وحدتی فرهنگسازی را امری مهم در بالابردن ارزش سالمندان برشمرد و گفت: با فرهنگسازی می توانیم حفظ ارزش سالمند را بالاتر برد و این امر نیاز به هیچ منابع مالی ندارد و می توانیم با فرهنگسازی برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان استفاده کنیم.

 

منبع: دبیرخانه شوراي ملی سالمندان کشور