یک نماینده مجلس گفت:

خدمات رسانی به سالمندان باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قوانین و مقررات موجود در حوزه ی سالمندی باید به سمتی حرکت کند که خدمات ارائه شده به سالمندان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قوانین و مقررات موجود در حوزه ی سالمندی باید به سمتی حرکت کند که خدمات ارائه شده به سالمندان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

برنامه “گفت و گوی اجتماعی” با موضوع بررسی مشکلات سالمندان، با حضور دکتر حیدرعلی عابدی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر حیدرعلی عابدی با اشاره به لزوم توجه به موضوعات مختلف سالمندی در کشور، گفت: قوانین موجود در حوزه ی سالمندی متاسفانه پاسخگوی تمامی نیازها در این حوزه نیست، در حالی که قوانین مصوب نیز به تازگی و درچند سال اخیر به تصویب و اجرا رسیده اند.

وی همچنین در ادامه افزود: افزایش جمعیت سالمندی در کشور همواره مشخص کننده وضعیت خوب سلامتی افراد دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت های شورایعالی سالمندی در کشور، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی موضوع سالمندی را به طور کامل و دقیق در برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار داده و وظایفی را در این راستا به دولت تکلیف کرده است.

وی با بیان این که کنترل و مراقبت از سالمندان به صورت مطلوب نیازمند برنامه ریزی های دقیق است، عنوان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه ی کشور وزارت بهداشت و درمان متولی اصلی در امر مراقبت ها در حوزه ی سالمندان مشخص شده است، در حالی که فعالیت های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی در این حوزه نیز به قوت خود باقی هستند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوع خدمات رسانی به سالمندان کشور، تاکید کرد: قوانین و مقررات موجود در حوزه ی سالمندی با به سمتی حرکت کند که خدمات ارائه شده به سالمندان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

وی همچنین در ادامه افزود: ارائه ی خدمات بیمه ای به سالمندان کشور می تواند صرفه جویی بسیار خوبی را در حوزه ی خدمات بیمارستانی به همراه داشته باشد.

فایل صوتی برنامه “گفت و گوی اجتماعی” از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

منبع: دبیرخانه شوراي ملی سالمندان کشور