دکتر احمدزاده

کردستان/ شورای عالی سالمندان شهرستان مهاباد تشکیل جلسە داد

ستاد مناسب سازی فضاهای شهری جهت معلولان و سالمندان شهرستان و شورای عالی سالمندان شهرستان با موضوع ارائه ی گزارش جامع و کامل از روند اقدامات صورت گرفته

ستاد مناسب سازی فضاهای شهری جهت معلولان و سالمندان شهرستان و شورای عالی سالمندان شهرستان با موضوع ارائه ی گزارش جامع و کامل از روند اقدامات صورت گرفته در زمینه مناسب سازی اماکن عمومی و شهری در سالن اجلاس فرمانداری مهاباد تشکیل جلسه داد.

دکتر احمدزاده، مسئول کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی شورای اسلامی شهر مهاباد با حضور در این جلسه گفت: به دلیل عدم اهتمام شهرداری به مسأله ی مناسب سازی معابر برای تسهیل حضور حداکثری توان خواهان در فضاهای عمومی از این عزیزان عذر خواهی می کنم.

 

شایسته و ضروریست که شهرداری با به رسمیت شناختن حقوق شهروندی توان خواهان و پیگیری تحقق حق آنان بر شهر به رسالت و وظیفه ی ذاتی خود عمل نماید و زمینه ی ایجاد شهری عادلانه را فراهم آورد. واقعیت اینست که شهر ما به رغم آوازه ی بلندش به هیچ عنوان شهری دوستدار معلولین نیست .

وی در ادامه افزود: کیفیت طراحی معابر و فضاهای شهری ما که متولی اصلی آن شهرداری است به گونه ای می باشد که شهروندان دارای نیازهای خاص یعنی معلولین را در خانه های خود حبس کرده است.

 در پایان عضو شورای عالی استانها تأکید نمود که مهاباد نه تنها شهر دوستدار معلول نیست بلکه شرایط برای حضور ایمن سالمندان، کودکان و زنان در عرصه ی عمومی شهر مهیا نیست.

منبع: روابط عمومی شورا و شهرداری