اداره بهزیستی شهرستان مهریز

یزد/گسترش خدمات توانبخشی و ویزیت سالمندان درروستاهای شهرستان مهریز

علیزاده با بیان این مطلب در چهارمین جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان شهرستان مهریز از بخشدار مرکزی شهرستان، دهیاران و رؤسای شورای اسلامی شهرستان خواستار توجه ویژه و حمایت در این خصوص شدند.

علیزاده با بیان این مطلب در چهارمین جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان شهرستان مهریز از بخشدار مرکزی شهرستان، دهیاران و رؤسای شورای اسلامی شهرستان خواستار توجه ویژه و حمایت در این خصوص شدند.


رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریز با تاکید بر این مطلب که شهرستان مهریز در بین شهرستان های استان با ۲۷/۱۱درصد جمعیت سالمند دومین شهرستان استان در خصوص رشد جمعیت سالمندی می باشد.لزوم توسعه مراکز توانپزشکی ارائه خدمات به این عزیزان را در روستا ها گوشزد و از شوراهای اسلامی و دهیاران به عنوان بازوان برنامه ریزی و اجرایی بهزیستی در روستاها خواستار اهتمام ویژه به امر خدمات سالمندی و معلولین شدند.

عدم مناسب سازی معابر روستاها، بوستانها ، و.. از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بودکه با تصویب و موافقت اعضاء مقرر شد تمامی دهیاریها و بخشداری شهرستان از معلولین توانمند مشاوران مناسب انتخاب ، تا در برنامه های توسعه ایی از مشاوره این عزیزان استفاده نمایند.

دهقانی زاده بخشدار مرکزی شهرستان مهریز در این جلسه ضمن تشکر از فعالیت های خوب بهزیستی در حوزه های مختلف در شهرستان و دهستانهای شهرستان ،تعامل ،همکاری و ارائه خدمات مناسب و مناسب سازی معابر و بوستان های روستایی را از وظایف مسئولین و برنامه ریزان دانست و از تمامی دهیارها و اعضای شورای اسلامی روستاها خواستار توجه و اختصاص اعتبار لازم به این امر و همکاری همه جانبه با بهزیستی شدند.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های جمعیتی جوامع روستایی سالمندی این عزیزان است ، توسعه مراکز توانبخشی بهزیستی ، ویزیت سالمندان و.. را لازمه برنامه ریزی در روستاها دانست تا از یک طرف باعث ارائه خدمات به روز به سالمندان و معلولین شهرستان شویم و از طرف دیگر مانع مهاجرت این عزیزان به مرکز شهر برای دریافت خدمات شویم.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان در قسمتی دیگر از صحبت هایش واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی و استفاده از توان خیرین را از ویژگی های فعالیتها ی اداره بهزیستی شهرستان دانست و اظهار داشت هرکجا از مردم برای انجام کارها کمک خواستیم یا کارها را به این عزیزان واگذار گردید به بهترین نحو انجام پذیرفته است ایشان افتخار بهزیستی شهرستان را اعتمادی دانست که مردم به این اداره دارند و حمایت مردم از برنامه های بهزیستی دانست ،علیزاده واگذاری بالغ بر ۹۰ درصد خدمات به بخش غیر دولتی و انجام آن توسط مردم و خیرین را در شهرستان مؤید این مطلب عنوان نمود.

منبع: بهزیستی شهرستان مهریز