شورای سالمندان بافق

یزد/برگزاری چهارمین جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان بافق

چهارمین جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان بافق استان یزد درسال جاری برگزار شد

چهارمین جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان بافق استان یزد درسال جاری برگزار شد


این جلسه با حضور معاون فرماندار و مسئولین ارگان ها و نهادهای شهرستان در محل فرمانداری با محوریت پیگیری مصوبات گذشته و تصمیم گیری های لازم در جهت مناسب سازی اماکن و معابر عمومی و همچنین تکریم جایگاه سالمندان،تشکیل شد.

در شروع جلسه،محمدعلی طالعی معاون فرماندار و رئیس جلسه،مکاتبه معلولین خطاب به فرماندار مبنی بر احقاق حقوق معلولین از جمله اجرای صحیح قوانین مناسب سازی توسط مسئولین شهرستان را قرائت نمود.

در ادامه محسن خوشگذران رئیس بهزیستی بافق و دبیر جلسه با بیان گزارشی از عملکرد صورت گرفته مصوبات جلسات گذشته سال جاری خواستار جدیت بیشتر در اجرای صحیح قوانین مناسب سازی و تامین شهری بدون مانع در راستای تکریم جایگاه ۳۰درصدی جمعیت جامعه از جمله سالمندان و ناتوانان جسمی حرکتی شد.

وی افزود با توجه به بعضی کوتاهی ها در نظارت بر اجرای صحیح قوانین مناسب سازی از سوی دفاتر فنی ارگان های ذیربط،شاهد هزینه کردهای مضاعف در سطح شهرستان خصوصا بخش مبلمان شهری هستیم که با هماهنگی بین کارشناسان مناسب سازی می توان مانع هدر رفتی هزینه ها شد.

در پایان با توجه به بررسی ها و نظرات اعضاء،تایید نقشه های پروژه های عمرانی و شهری توسط نظام مهندسی،پیگیری مجدانه فرمانداری نسبت به کوتاهی های صورت گرفته در این امر،همکاری ادارات و نهادها جهت تشکیل بنیاد فرزانگان در شهرستان از جمله مصوبات بود.

منبع: روابط عمومی بهزیستی بافق