از سوی معاون اول رئیس جمهور

ابلاغ مصوبه دولت درخصوص تعیین میزان یارانه سازمان بهزیستی

مصوبه دولت در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه ­روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه­ آموزی معلولان ابلاغ شد.

مصوبه دولت در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه ­روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه­ آموزی معلولان ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱/۱۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت،سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۳ – تصویب کرد:

۱- میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه ­روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه­ آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (۱۳۱۵۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می­شود:

 

ردیف افراد مشمول مراکز روزانه مراکز شبانه روزی ارایه خدمات تخصصی توانبخشی در منزل کارگاه های تولیدی حمایتی
درجه ۱ درجه ۲ درجه ۱ درجه ۲ خانه های کوچک معلولان
۱ معلولان، سالمندان معلول و بیماران روانی مزمن ۴۳۵۰ ۳۸۸۰ ۶۴۰۰ ۵۸۳۰ ۱۶۰۰ ۴۴۸۰
۲ معلولان، سالمندان معلول و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست ۷۷۰۰ ۷۱۲۰ ۸۲۰۰
۳ معلولان، سالمندان معلول و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص (ایدز، هپاتیت، ام اس، آلزایمر، ضایعه نخاعی، اوتیسم و بیماریهای خاص) _ ۷۷۰۰
۴ افراد دارای اختلالات نافذ رشد (اوتیسم) ۴۶۰۰

ارقام به هزار ریال

۲- سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه­بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهور این مصوبه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است .

 

 

منبع: دبیرخانه شوراي ملی سالمندان کشور