با موافقت کمیسیون فرهنگی دولت

برگزاری کنفرانس منطقه‌ای دو سالانه شبکه Help Age در مهرماه ۹۷

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برگزاری موفق اجلاس منطقه‌ای سالمندی جمعیت در تبریز، گفت: اجلاس سالمندی ۲۰۱۸ باموافقت کمیسیون فرهنگی دولت مهر۹۷برگزار میشود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برگزاری موفق اجلاس منطقه‌ای سالمندی جمعیت در تبریز، گفت: اجلاس سالمندی ۲۰۱۸ باموافقت کمیسیون فرهنگی دولت مهر۹۷برگزار میشود.

«انوشیروان محسنی‌بندپی» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین امضاء یادداشت تفاهمنامه فی‌ما بین سازمان بهزیستی کشور، دفتر منطقه آسیا اقیانوسیه سازمان جهانی کمک‌رسان سالمند و دفتر صندوق جمعیت ملل متحد جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری موفق اجلاس منطقه‌ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست‌گذاری ۲۰۱۷ در تبریز، گفت: این یادداشت در راستای کنفرانس منطقه‌ای دو سالانه شبکه Help Age در جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان