با حضور رئیس سازمان بهزیستی

امضاء یادداشت تفاهمنامه بین سازمان بهزیستی و سازمان جهانی کمک‌رسان سالمند

یادداشت تفاهمنامه فی‌ما بین سازمان بهزیستی کشور، دفتر منطقه آسیا اقیانوسیه سازمان جهانی کمک‌رسان سالمند و دفتر صندوق جمعیت ملل متحد جمهوری اسلامی ایران امضا شد.

یادداشت تفاهمنامه فی‌ما بین سازمان بهزیستی کشور، دفتر منطقه آسیا اقیانوسیه سازمان جهانی کمک‌رسان سالمند و دفتر صندوق جمعیت ملل متحد جمهوری اسلامی ایران امضا شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین امضاء یادداشت تفاهمنامه فی‌ما بین سازمان بهزیستی کشور، دفتر منطقه آسیا اقیانوسیه سازمان جهانی کمک‌رسان سالمند و دفتر صندوق جمعیت ملل متحد جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری موفق اجلاس منطقه‌ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست‌گذاری ۲۰۱۷ در تبریز، گفت: اجلاس سالمندی ۲۰۱۸ با موافقت کمیسیون فرهنگی دولت مهر ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

 «انوشیروان محسنی‌بندپی» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین امضاء یادداشت تفاهمنامه فی‌ما بین سازمان بهزیستی کشور، دفتر منطقه آسیا اقیانوسیه سازمان جهانی کمک‌رسان سالمند و دفتر صندوق جمعیت ملل متحد جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری موفق اجلاس منطقه‌ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست‌گذاری ۲۰۱۷ در تبریز، گفت: این یادداشت در راستای کنفرانس منطقه‌ای دو سالانه شبکه Help Age در جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: این همکاری و تعامل با یک نگاه جدید در بحث سالمندان شکل گرفته است؛ لذا برای اجلاس سالمندی ۲۰۱۸ با طرح موضوع در کمیسیون فرهنگی دولت و تشریح همکاری دفاتر مستقر در کشور با کسب موافقت کمیسیون فرهنگی دولت اکنون به مرحله امضاء یادداشت تفاهمنامه رسیده‌ایم که امیدواریم در مباحثی چون سلامت، ظرفیت‌های سالمندی و … به بحث و تبادل‌نظر بپردازیم.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور