جانشین قرارگاه پدافند هوایی

کرمانشاه/دلجویی از سالمندان توسط نیروهای ارتش

مرادی جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش گفت: وظیفه داریم که از نزدیک این عزیران را ببینیم و از انان دلجویی کنیم.

مرادی جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش گفت: وظیفه داریم که از نزدیک این عزیران را ببینیم و از انان دلجویی کنیم.

مرادی جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش گفت: وظیفه داریم که از نزدیک این عزیران را ببینیم و از انان دلجویی کنیم.

وی ادامه داد:آمده ایم تا به این عزیزان بگوییم که ماهم فزرندان شما هستیم درست است که شرایط زندگی در این مکان با شرایط زندگی در کنار خانواده متفاوت است اما در کنار شما هستیم و دست شما را می بوسیم و هرکاری بتوانیم  برای تقویت روحیه شما انجام خواهیم داد.

از سالن های پرستاری  فیزیوتراپی و سایر قسمت های سرای سالمندان بازدید به عمل امد و همچنین برنامه های فرهنگی برای این عزیزان اجرا شد.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم