طبق نتایج یک مطالعه،

باغبانی به حفظ سلامت سالمندان کمک می کند

طبق نتایج یک مطالعه، باغبانی در سنین بالا، نه تنها به حفظ تحرک و فعالیت سالمندان کمک می کند، بلکه سلامت روانی و جسمی شان را نیز تقویت می کنند.

طبق نتایج یک مطالعه، باغبانی در سنین بالا، نه تنها به حفظ تحرک و فعالیت سالمندان کمک می کند، بلکه سلامت روانی و جسمی شان را نیز تقویت می کنند.

معمولاً مشکلات مرتبط با افزایش سن، همزمان باهم در سنین بالاتر روی می دهد.

یافته ها نشان می دهد زنان مسنی که بیش از سه ساعت در روز به کارهای خانه می پردازند و کمتر یا بیشتر از هفت ساعت در شب می خوابند، کمتر در وضعیت سلامت خوبی قرار دارند.

با این حال، محققان دریافته اند که وضعیت مشابه هیچ تأثیری بر سلامت مردان ندارد.

به گفته محققان، معمولاً زنان مسن بیشتر وقت شان را صرف کارهای تکراری خانه داری نظیر تمیزکاری و پخت و پز می کنند، در حالی که مردان مسن وقتشان را صرف باغبانی و کارهای تعمیراتی می کنند که بسیار برای تحریک ذهن مؤثر است.

محققان در این باره می گویند: کارهای روزمره زنان نظیر تمیزکاری و پخت و پز دارای فواید محدودی هستند چراکه تحرک فیزیکی همراه با این کارها نیست، ورزش محسوب نمی شوند و محرکی برای ذهن هم نیستند، از این رو به حفظ سلامت کمک چندانی نمی کند.

آنها می افزایند: اما مردان در امور مربوط به خانه، به باغبانی و تعمیرات و نگهداری می پردازند که از لحاظ جسمی برای سلامت خوب است.

منبع: خبرگزاری تسنیم