فرماندار سمنان

سمنان / بانک اطلاعاتی- تحلیلی سالمندان در سمنان تدوین می‌شود

سید عباس داناییفرماندار سمنان ظهر امروز در جلسه شورای سامان‌دهی سالمندان گفت: بانک آمار اطلاعاتی تحلیلی سالمندان در سمنان تدوین می‌شود.

سید عباس دانایی فرماندار سمنان ظهر امروز در جلسه شورای سامان‌دهی سالمندان گفت: بانک آمار اطلاعاتی تحلیلی سالمندان در سمنان تدوین می‌شود.

سید عباس دانایی ظهر امروز در جلسه شورای سامان‌دهی سالمندان اظهار داشت: جمعیت سالمندان در شهرستان سمنان چشمگیر است و باید نسبت به رفع مشکلات این قشر اقدامی اساسی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه بالغ‌بر ۱۴ هزار سالمند در استان سمنان وجود دارد تصریح کرد: جمع‌آوری و تدوین بانک اطلاعاتی تحلیلی سالمندان در سمنان تدوین می‌شود.

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه استان سمنان رتبه ۹ را در جمعیت سالمندان به خود اختصاص داده است تصریح کرد: ایجاد روحیه شادابی و نشاط بین افراد این قشر در دستور کار قرار دارد و باید نسبت به ایجاد مبلمان شهری برای سالمندان نیز اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

وی از فعالیت ۲۶ کانون بازنشستگی ویژه سالمندان خبر داد و گفت: گسترش مراکز نگهداری از سالمندان در اولویت بعدی دولت است.

دانایی با اشاره به اینکه طرح‌های توانمندسازی سالمندان برگزار می‌شود تصریح کرد: در آینده نزدیک اردوهای تفریحی و زیارتی برای سالمندان سمنانی برگزار می‌شود و این امر گامی مؤثر در راستای تکریم سالمندان و ایجاد روحیه شادابی و نشاط است.

وی ابراز داشت: رسانه‌های تصویری نقش ویژه‌ای در ایجاد فرهنگ تکریم سالمندان دارد و باید از این ظرفیت در سمنان بهره‌گیری شود.

منبع: خبرگزاری مهر