معاون سیاسی، امنیتی استاندار

چهارمحال و بختیاری/طولانی شدن مصوبات جلسه ها زیبنده نظام و مردم نیست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با انتقاد از غیبت برخی مدیران اجرایی و عملکرد ضعیف و طولانی شدن مصوبات جلسه ها را هم زیبنده نظام و مردم ندانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با انتقاد از غیبت برخی مدیران اجرایی و عملکرد ضعیف و  طولانی شدن مصوبات جلسه ها را هم زیبنده نظام و مردم ندانست.

  جعفر مردانی گرمدره روز پنجشنبه در شورای ساماندهی سالمندان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برخی مدیران کل دستگاه های اجرایی استان عادت کرده اند در جلسه های تصمیم گیری غیبت کنند و به دعوتنامه ها توجهی نکنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری به عملکرد ضعیف شورای ساماندهی سالمندان استان و تاخیر در اجرای برخی مصوبات این شورا انتقاد و اظهار کرد: زیبنده نیست که اجرای برخی مصوبات ماه ها و یا حتی سال ها طول بکشد.

وی گفت: استفاده رایگان سالمندان از تمامی خدمات دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و غیره باید مورد توجه مسئولان و مدیران استان باشد.

مردانی گرمدره تاکید کرد: تهیه برش استانی و بومی سازی قانون و آئین نامه های شورای ساماندهی سالمندان از طریق اعضای این شورا مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: شهرداری شهرکرد نسبت به جانمایی و تحویل زمین به منظور احداث ساختمان صندوق بازنشسگی چهارمحال و بختیاری در بوستان جانبازان شهرکرد اقدامات لازم را انجام دهند.

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت چهارمحال و بختیاری ۹۴۷ هزار و ۷۶۳ نفر اعلام شده است.

منبع: خبرگزاری ایزنا