رئیس بهزیستی بافق

یزد/ بازدید از اجرای صحیح قوانین مناسب سازی منازل سالمندان

رئیس بهزیستی بافق در بازدید از اجرای صحیح قوانین مناسب سازی منازل سالمندان معلول مناسب سازی منازل ناتوانان جسمی حرکتی اعم از معلولین سالمندان و غیره،در راستای اجرای صحیح قوانین مناسب سازی است

رئیس بهزیستی بافق در بازدید از اجرای صحیح قوانین مناسب سازی منازل سالمندان معلول مناسب سازی منازل ناتوانان جسمی حرکتی اعم از معلولین سالمندان و غیره،در راستای اجرای صحیح قوانین مناسب سازی است

رئیس بهزیستی بافق به همراه کارشناس مناسب سازی و کارشناس مسئول توانبخشی این اداره از منازل سالمندانی که دارای معلولیت هستند بازدید کرد.

محسن خوشگذران در این بازدید که با هدف پیگیری روند مناسب سازی منازل معلولین،به ویژه سالمندان دارای معلولیت صورت گرفت بیان داشت:مناسب سازی منازل ناتوانان جسمی حرکتی اعم از معلولین، سالمندان و غیره،در راستای اجرای صحیح قوانین مناسب سازی است و خانواده هایی که خداوند متعال نعمت خدمت به معلولین بزگوار را نصیبشان کرده است می بایست در جهت مناسب سازی منازل،همتی ویژه داشته باشند تا معلول در خانواده،آسایش و آرامش لازم را داشته باشد.

این مقام مسئول افزود:بهزیستی به عنوان ارگان نظارتی اجرای صحیح قوانین مناسب، حامی خانواده های دارای معلول و سالمند در جامعه هدف بهزیستی که اقدام کننده مناسب سازی منازل خود باشند خواهد بود.

لازم به ذکر است در راستای تکریم مقام و منزلت سالمندان،محصولی از صنایع دستی معلولین،به این گرامیان اهداء شد.

 

 

روابط عمومی بهزیستی بافق
منبع: روابط عمومی بهزیستی بافق