فصول خطرات تهدیدکننده ایمنی سالمندان

کتاب مناسب سازی و اصلاحات در منزل سالمندان

کتاب «مناسب‌سازی و اصلاحات در منزل سالمندان» منتشر شد.

 کتاب «مناسب‌سازی و اصلاحات در منزل سالمندان» مشتمل بر فصول خطرات تهدیدکننده ایمنی سالمندان در محیط خانه، چک لیستی بررسی ایمنی خانه برای سالمندان، وسائل و تجهیزات کمک‌کننده به منظور پیشگیری از سقوط سالمندان و تصاویری از منازل مناسب‌سازی شده برای سالمندان و … است.

برای دریافت کتاب «مناسب‌سازی و اصلاحات در منزل سالمندان» اینجا کلیک کنید!