جلیل فتح آبادی

«سندرم آشیانه خالی» در کمین سالمندان ایرانی

یک روانشناس‌گفت: سبک زندگی فعلی قابل بازگشت به گذشته که اهل خانواده دور هم جمع بودند، نیست و به همین دلیل، سندرم آشیانه خالی در انتظار بسیاری از سالمندان ایرانی است.

یک روانشناس‌گفت: سبک زندگی فعلی قابل بازگشت به گذشته که اهل خانواده دور هم جمع بودند، نیست و به همین دلیل، سندرم آشیانه خالی در انتظار بسیاری از سالمندان ایرانی است.

 جلیل فتح آبادی گفت: سبک زندگی فعلی قابل بازگشت به گذشته که اهل خانواده دور هم جمع بودند، نیست و به همین دلیل،سندرم آشیانه خالی در انتظار بسیاری از سالمندان ایرانی است که فرزندان متعددی ندارند، فرزندان‌شان ازدواج کرده‌اند یا در معرض مهاجرت به خارج از کشور هستند و هنوز نظام یکپارچه حمایتی اجتماعی برای حمایت دائم از چنین سالمندانی وجود ندارد.

فتح آبادی با اشاره به این که سندرم آشیانه خالی الزاما در تمام خانواده‌ها مشاهده نمی‌شود، افزود: در برخی خانواده‌ها وقوع سندرم آشیانه خالی یک امر اجتناب ناپذیر است، زیرا فرد نمی‌تواند بخاطر والدینش بیکار بماند، ادامه تحصیل ندهد و فرصت‌های شغلی که ممکن است به دست بیاورد را از دست بدهد.

وی ادامه داد: با توجه به این نکات، سندرم آشیانه خالی، پدیده‌ای طبیعی است که ناگزیر رخ خواهد داد، اما مهم این است که چگونه خود را با تبعات آن وفق دهیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این که در تمام کشور‌های دنیا، یک نظام حمایت اجتماعی از سالمندان پیش بینی شده است، اظهار کرد: در این نظام برای تمام سالمندان برنامه‌های مختلفی در نظرگرفته شده است تا به طور مثال با عضویت در شبکه‌های اجتماعی چه مجازی و چه حضوری با انسان‌های سالم روابط اجتماعیبرقرار کرده یا روابطی را که دارند، تقویت کنند.

فتح آبادی بیان کرد: هر چند در ایران نیز سازمان‌های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد مام خمینی وجود دارد که البته به صورت موردی خانواده‌ها را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، اما با توجه به این که جمعیت ایران رو به سالمند شدن پیش می‌رود و مهاجرت نیز رخ می‌دهد، نیازمند ایجاد یک نظام یکپارچه حمایتی اجتماعی هستیم که می‌تواند به صورت هدفمند، یکپارچه و با برنامه ریزی‌های لازم از سالمندان حمایت کند.

وی تصریح کرد: زمانی که در شرایط جدیدی به لحاظ زمانی قرار می‌گیریم، باید متناسب با آن برنامه ریزی‌های جدید داشته باشیم و عقلانی نیست خود را درگیر گذشته کنیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر این که ایجاد یک نظام یکپارچه حمایتی اجتماعی، نیازمند حمایت است، گفت: دولت باید در این زمینه با متخصصان امر مشورت کند تا تمام سالمندان بدون نگرانی از آینده ازحمایت‌های لازم روحی و جسمی برخوردار شوند.

 
منبع: خبرگزاری میزان-